Rapport: Fördela utgifter sinsemellan

Idag är det ganska vanlig att man har olika varianter på uppdelning av en ekonomi i ett förhållande. Det kan vara allt från en helt gemensam ekonomi till:

  • Ingen gemensam ekonomi alls, var och en betalar allt själv
  • Uppdelad ekonomi 50/50
  • Uppdelad ekonomi procentuellt per inkomst
  • Eller någon annan variant

och alla varianter därmellan. Spirecta ger dig möjlighet att arbeta med en liknande uppdelning i verktyget. Det är inga problem att hantera det i Spirecta. Vi har faktiskt samlat flera exempel på våra användares ekonomiska upplägg och hur du kan tänka kring det i Spirecta.

Läs gärna mer om de olika uppläggen under etiketten “uppdelad-ekonomi”. Där får du tips och inspiration. I grunden handlar det om samma sak:

  • Lägg in alla bankkonton
  • Lägg in alla kreditkort
  • Importera all data
  • Använd “filter” i de olika rapporterna för att få fram data.

Det borde med stor sannolikhet lösa ditt problem. Om det mot förmodan inte gör det och du behöver en mer exakt och detaljerad bild på transaktionsnivå, då hjälper denna rapporten dig. Men notera att den är överkurs och du borde klara dig på exemplen som finns under etiketten “uppdelad-ekonomi”.

Om inte, läs mer nedan. :blush:

Resonemanget bakom rapporten och komplett exempel

Den här rapporten hjälper dig att fördela kostnader mellan dig och din partner om ni har en helt eller delvis uppdelat ekonomi. Rapporten bygger på tanken att för varje utgift kan man berätta vem som har betalt den och vem som borde ha betalt den eller hur den ska fördelas er mellan.

Här finner du ett komplett exempel med siffror, kategorier och allt som behövs från ax till limpa:

https://forum.spirecta.se/t/hushall-med-uppdelad-ekonomi-med-egna-bankkonton-och-ett-gemensamt/286

Steg 1. Fördela utgifterna sinsemellan

I det här första steget ska du således i den första delen av tabellen ange hur mycket, i procent, som ska betalas av respektive person. I den andra delen, till höger om strecket, anger du hur stor del som respektive person faktiskt har betalt. Till exempel. Ni har en utgift “Mat ICA” på 1 000 kr. Mat är en utgift som ni har bestämt att ni delar 50 / 50. Då ska den första delen sättas till 50 / 50.

Om vi fortsätter på exemplet och konstaterar att du har betalt den specifika ICA-handlingen. Då sätter du 100 på dig själv i kolumnen “Hur mycket har respektive person betalt i dagsläget?”. Då kommer Spirecta i steg 2 även räkna ut vem som är skyldig vem pengar så att ni kan balansera skulderna t.ex. i slutet av månaden.


Steg 2. Balansera utgifterna

När man har angett de uppgifterna är det dags att balansera utgifterna. Det vill säga om Person 1 har betalt 1 000 kr men borde bara ha betalt 400 kr, då ska ju hen få tillbaka 600 kr av person 2. Den matematiken gör Spirecta åt dig i steg 2.

När ni är klara och har balanserat utgifterna och fört över pengar sinsemellan. Då godkänner ni dem som “fördelade”.

Steg 3. Uppföljning

I det sista steget kan du följa upp och analysera utgifterna per period.