Rapporter - Balansräkningen

Balansräkningen är en rapport sammanställer alla dina tillgångar och skulder. Den beräknar skillnaden mellan dem i form av din nettoförmögenhet. Den visar även hur värdet förändras på dem i den valda perioden och hur olika delar t.ex. inkomster, utgifter och amorteringar har bidragit till förändringen i perioden.

Syftet med Balansräkningen i Spirecta är att hjälpa dig att följa upp dina tillgångar och skulder, se hur de utvecklas, få svar på frågor som:

 • Blev jag rikare eller fattigare i perioden?
 • Vilken avkastning har jag haft i perioden?
 • Hur har mina pengar fördelats på utgifter, amortering, värdeökning etc?
 • Vilka skulder har jag och hur har de utvecklats?
 • etc

Ju länger man kommer sin ekonomiska resa desto viktigare blir Balansräkningen. I början är man ofta intresserad av inkomster och utgifter, men senare i på resan blir tillgångarna och skulderna betydligt mer intressanta.

En vän till mig (som använder Spirecta) illustrerade det extremt väl där i en artikel på sin blogg. När man fokuserar på t.ex. ekonomisk frihet så kan ens lön (resultatet) i princip bara öka linjärt medan tillgångar kan öka exponentiellt.

Introduktion

Balansräkningen är jämte resultaträkningen den mest klassiska ekonomiska rapporten. Resultaträkningen sammanställer inkomster och utgifter och ger ett resultat. Balansräkningen sammanställer tillgångarna och skulderna och ger nettoförmögenheten.

Den kallas för balansrapport eftersom tillgångarna och skulderna alltid måste “balansera” och väldigt förenklat kan man säga att följande samband gäller (du som är van vid företagsbokföring kan tänka “eget kapital”):

 • Tillgångar - Skulder - Din förmögenhet = 0

Det vill säga:

 • Din nettoförmögenhet = Tillgångar - Skulder

Om resultaträkningen visar en bild över hur din ekonomi har gått över en period så visar Balansräkningen alltid en ögonblicksbild. Typ ett fotografi över hur mycket dina tillgångar och skulder är värda just nu. Det är ganska naturligt t.ex. med aktier som förändras i värde varje minut. Därför blir Balansräkningen som en stillbild.

Ingående och utgående balans

Det sista som är viktigt att veta inför tolkningen av en Balansräkning är koncepten ingående och utgående balans samt periodens förändring. Enkelt förklarat kan man säga att:

 • Ingående balans = värdet på dina tillgångar och skulder precis innan stillbilden tas

 • Periodens förändring = värdet på förändringen i perioden du tittar på

 • Utgående balans = ingående balans plus periodens förändring

Man kan tänka på det som att du har ett startvärde, en förändring och ett resultat man skickar vidare. Om vi tar ett trivialt exempel med ett bankkonto. Så kan vi ta följande förutsättningar:

 • Vi har ett saldo på 1 000 SEK den 31 december
 • Den 5 januari handlar vi för 400 SEK och har ett saldo på 600 SEK

Om vi då tittar på en Balansräkning för perioden 1 januari - 31 januari då kommer vi ha:

 • Ingående balans: 1 000 SEK

 • Periodens förändring: -500 SEK

 • Utgående balans: 600 SEK

Ganska naturligt när man tänker efter. 600 SEK är ju pengarna vi kan spendera i februari.

Rapporten i Spirecta

Du hittar rapporten i Spirecta under “Rapporter => Balansrapporter => Balansräkning”. Rapporten består av följande flikar:

 • Förmögenhet - visar värdet på dina tillgångar, skulder och din förmögenhet i perioden

 • Värdeförändring - visar hur den ingående, utgående balans samt periodens förändring och hur periodens förändring är nedbruten i t.ex. inkomster, utgifter, amorteringar, värdeökning och så vidare.

 • Avkastning - beräkning av eventuell avkastning baserat på den värdeökning som du har bokat in under perioden. T.ex. på ett ISK räknar den ut värdeökningen i procent.

 • Tillgångar - visar en översikt över dina tillgångsgrupper

 • Tillgångar (detaljerad) - visar en detaljerad sammanställning av dina tillgångar.

 • Skulder - visar en översikt över dina skuldgrupper

 • Skulder (detaljerad) - visar en detaljerad sammanställning av dina ksulder

 • Inställningar - ger dig möjligheten att “isolera” balansräkningen till vissa tillgångar och / eller skulder.

Fliken: Förmögenhet

Visar en översikt med de viktigaste nyckeltalen.

Värdeförändring

Visar en nedbrytning av periodens förändring i de olika typerna av transaktioner som du har bokfört i perioden.

 • Grön stapel - visar på ökad förmögenhet genom att dina tillgångar ökar i värde eller skulder minskar i värde.

 • Röd stapel - visar på minskad förmögenhet genom att dina tillgångar minskar i värde eller dina tillgångar ökar i värde.

Notera att t.ex. en amortering är neutral och inte syns i sammanställningen. En amortering sänker ju värdet på en tillgång och sänker värdet på en skuld och förändrar därför inte nettoförmögenheten.

Avkastning

Visar eventuell avkastning i perioden.

Tillgångar

Visar en översikt över dina tillgångsgrupper

Tillgångar (detaljerad)

Visar en detaljerad sammanställning av dina tillgångar.

Skulder

Visar en sammanställning av dina skulder

Skulder (detaljerad)

Visar en detaljerad sammanställning av dina skulder

Inställningar

Hjälper dig att filtrera rapporten på bara vissa tillgångar och skulder.