Så här tolkar Spirecta ditt kontoutdrag vid import och föreslår kategorier

När du använder importera från kontoutdrag-funktionen i Spirecta så händer följande i bakgrunden.

Steg 1. Kontoutdraget försöker tolkas

Det första som händer är att Spirecta försöker tolka kontoutdraget och identifiera vad som är en enskild transaktion. Eftersom det tyvärr inte finns ett standardiserat format för kontoutdrag och varje bank och kortutgivare har sitt eget format använder vi olika importmallar.

Det är det som du väljer i steg 2 när du väljer en importmall. Om du inte väljer en importmall så kommer Spirecta gå genom alla importmallarna i ordning och föreslå den som matchade flest rader.

I det här läget görs ännu inga förslag till kategorisering.

Fel som kan uppstå

Om ingen av våra mallar identifierar några transaktioner får du ett felmeddelande. Då behöver du oftast testa igen med ett annat format på ditt kontoutdrag, eller kontakta oss så att vi kan skapa en importmall för just din bank.

Det kan även hända att Spirecta matchar delar av ditt kontoutdrag. Du kan då fortsätta och lägga till de felaktiga posterna manuellt.

Steg 2. Spirecta föreslår kategorier

För att spara tid vid importen försöker Spirecta föreslå och fövälja kategorier till dig. Den gör det på fyra olika sätt.

Prioritet 1. Dina skapade import-regler

Det första som Spirecta försöker matcha mot är din egenskapade importregler. Om en transaktion matchar en regel (ofta en kombination av titel, belopp och typ) så kommer Spirecta föreslå den kategori som ges av regeln. Den kommer sedan inte ge några fler förslag.

Prioritet 2. Dina historiska transaktioner

Om den inte lyckas få träff på någon av dina import-regler då kommer den leta bland dina historiska transaktioner. Den kommer då försöka matcha titeln mot en historisk transaktion. Om den får träff så kommer den returnera den matchade titelns kategori. Därefter kommer den inte ge några nya förslag.

Den är lite smart i det här steget och ger mer vikt åt en transaktion som sorterats på ett visst sätt fler gångar. Det vill säga att om du har titeln “ICA” och du har sorterat den 10 gånger som “Mat” och 3 gånger som “Trädgårdsprylar” så kommer en ny transaktion med “ICA” förslås att kategoriseras som “Mat”.

Prioritet 3. Globala import-regler

Om ingen kategori har kunnat hittas till följd av dina historiska transaktioner eller dina import-regler, då kommer Spirecta försöka gå genom får fördefinierade globala import-regler. Vi har nämligen lärt Spirecta att t.ex. “ICA” tenderar vara en Mat-relaterad kostnad.

Prioritet 4. Andra användares kategorisering

Om det i det här steget fortfarande inte finns någon träff, då kommer Spirecta försöka se om någon annan användare av Spirecta har haft en liknande utgift och matcha den mot en liknande kategori hos dig.

Steg 3. Transaktionerna visas för dig med förslag

Först härefter kommer du till steg 3 där du får se förslaget som Spirecta gav dig. Förhoppningsvis med ett korrekt förslag.

Det här kan ibland leda till att Spirecta tolkar en eller flera transaktioner fel. Oftast handlar det om att den har tolkat ett minus eller ett plus felaktigt eller föreslår en klantig kategori. Vi hoppas på överseende och att du ser det som ett det är bättre med ett förslag än inget alls.

Om du upplever att det blir väldigt knasigt, att det mer stjälper än det hjälper. Kontakta oss på supporten, bifoga ditt kontoutdrag, en bild på tolkningen så ska vi se om vi kan hjälpa dig och Spirecta att bli bättre.