Importregler - din hjälp att spara tid vid import

En av de uppgifterna som tar mest tid är när man ska kategorisera alla sina transaktioner. För att göra det mer exakt och hjälpa dig att spara tid och energi har vi skapat “Importregler”. En importregel är en regel som baserat på ett antal villkor hjälper dig att för varje transaktion föreslå en kategori.

Du kan läsa mer om hur Spirecta gör för att föreslå en kategori för din transaktion här.

Skapa en importregel

Du skapar genom att:

  1. Välja “Transaktioner” i huvudmenyn.
  2. Klicka på “Importregler”.
  3. Klicka på knappen “Skapa en ny importregel

Steg 1. Definiera din importregel

I det första steget definierar du villkoren för din importregel:
Steg 2. Testa din importregel mot en påhittad transaktion

I nästa steg så kan du testa regeln mot en påhittad transaktion.

Steg 3. Valfria alternativ

I det sista steget väljer du om regeln ska vara aktiv eller ej.

Relaterade artiklar

Du kan även ha glädje av följande artiklar: