Sammanställning av amorteringar

Hej!
Finns det någon rapport som kan sammanställa det som bokförts som amorteringar på flera olika lån? De är ju inte utgifter så de hamnar ju inte där. Man kan ju se dem på transaktioner men vill ha en sammanställning likt resultatrapporterna.
Helst hade jag velat kunna välja att se dem tillsammans med utgifterna för att se hur mycket pengar som behövs varje månad, vi kan inte välja hur mycket vi amorterar på varken bolånet eller på CSN.
Mvh Sara

2 gillningar

Personligen räknar jag ut hur mycket som behövs till amorteringar och ”eget tvångssparande”, t.ex 10% av inkomsterna. Sen vet jag att resultatrapporten ska visa på minst det värdet. Över det är bara bra.

Balansrapporten och klicka på skulder så kan du se förändringen i skuldens storlek över vald tidsperiod.

Jag håller med att man skulle vilja ha ett bättre sätt att visualisera amortering och sparande.

1 gillning

Kan ni hjälpa mig genom att säga något mer om det här? Jag tänker ju att:

  • Sparande = inkomster minus utgifter

Vilket syns i “Sparande och sparkvots”-rapporten.

Men jag är ganska lite för nördigt bokföringstekniskt korrekt där.

Men jag skulle vilja kunna se hur mycket av sparandet som är frivilligt och vad som är obligatoriskt om man säger så. Tex vill jag kunna kolla på hur vår ekonomi skulle klara olika ändringar i inkomst, som det är nu får jag räkna för hand med info från olika rapporter.

Det är skillnad på planerat sparande och det som blir. Idag går det ju bara att se det som föll ut, inte vad man planerade att spara. Det största problemet är att principen “betala dig själv först” inte fungerar om du har principen “sparande = inkomster - utgifter”, det är lite “paycheck to paycheck” mentalitet över det.

Sparkvotsrapporten säger inte heller något om vilken likviditet du behöver varje månad, eftersom amortering inte redovisas.

Det går inte heller att benchmarka sig själv i verktyget, når jag mitt mål eller inte?

Jag gjorde ett ämne på detta i höstas Budget, att betala sig själv först

En utmaning till dig @janbolmeson, i balansrapporten visa hur mycket du amorterat på skulder utan att veta exakt vilka skulder du amorterat på. Visa sen samtidigt hur mycket du totalt sparat den månaden…

1 gillning

Yes, ska fundera. :slight_smile:

Förstår att det är en önskad funktion.

1 gillning