Se pengaflöde grafiskt (?)

Hej,

Jag håller på att försöka avsluta mindre investeringar för att istället kunna samla ihop till större. Detta gör att jag har en del pengar som kommer in på mitt konto. Dock är varje belopp i sig inte så stort och det blir lätt att det står kvar på vanliga kontot. Men det är ju inte meningen, de ska ju ut och jobba i andra investeringar! Hur kan jag se, på årsbasis, att jag inte har minskat mina investeringar? Om jag bara kollar på beloppet efter året så får jag ju se det nya värdet inklusive värdeökningen vilket då förhoppningsvis borde vara högre. Men jag ser ju inte riktigt hur flödet av pengar har gått. Hur ska jag bäst se det? Tror det är flödet mellan olika konton jag hade velat ha visualiserat.

Någon som förstår alls vad jag menar? Om ja, låter det vettigt eller bara dumt? :slight_smile:

1 gillning

Såhär kanske. En vy som visar alla överföringar till “Tillgångar” och alla överföringar ut. "Tillgångar ska sen brytas ner i de olika rubrikerna “Alternativa investeringar”, “Bankkonton”, etc… Egentligen är det en grafisk version av balansrapporten där man kan justera start och slutdatum.

Den vanliga balansrapporten funkar inte för i år. Ingående värde på alla kategorier är 0 (för att jag startade dem 2 jan och balansrapporten visar 2019-12-31) även om de såklart hade ett värde sista december förra året. Men det gör att jag inte har denna information på något bra sätt nu (tror jag). Kanske är det övergående problem med tiden då. Men jag gillar en grafisk representation av flöderna…

Tack!

Spännande fundering. Menar du att du vill ha en rapport som visar flödena mellan olika tillgångar?

Om det hade gått att justera balansrapporten så jag kan välja exakt datum vore det bra för 2020, då får jag nästan det jag vill ha. Varje tillgång och skuld har då två typer av uppdateringar, det ena är pengar in och ut och det andra är värdeökningen. Det man ser är ju summan av dessa två och det är väl oftast det man vill ha. Men nu, pga stora omstuvningar, ville jag få en överblick över själva flödena. Så för varje kategori vill jag ha ett tal som säger värdeökning och ett som säger pengar in och ut. Det senare kan man då plotta med röda och gröna staplar i ett liggande stapeldiagram med positiva och negativa värden. Och total summa för hela kategorin.

Det blir ju inte direkt att man kan se att man tagit pengar från tillgång A och satt i tillgång B, då det oftast studsar mellan bankkonto - men man borde kunna se de stora flödera av pengar i en ekonomi då.

Vore detta intressant? Just nu har jag inte gjort 2020 års värdeökning på mina tillgångar så jag fuskade lite och tog balansrapporten från feb-dec och då får jag fram ungefär det jag vill i siffror. Så en quick-fix är att man kan välja datum helt själv, inte bara de fixa. Och sen kanske att man filtrerar ut de som heter “värdeökning” (förutom startvärde).

Fredrik

1 gillning

Jag har absolut en tanke om att göra en sådan skillnad på tillgångarna. Att man ska kunna se vad som är värdeökning och vad som är insatt kapital. :slight_smile:

Vi håller precis på och avslutar den automatiska importen. Enligt min utvecklare så ska det vara färdigt denna veckan. Därefter tänker jag att vi kör en roadmap för kommande veckor.

1 gillning

Är detta samma problem som det talas om i Likviditetsbudget & likviditetsrapport?

1 gillning

Yes, stänger det här ämnet så att vi tar resterande diskussion i tråden:

Tack. :slightly_smiling_face: