Skapa en tillgång i Spirecta | Manual

Introduktion till tillgångar

En tillgång är lite förenklat något som du äger som du kan sälja och få pengar för. Det finns många exempel på tillgångar t.ex.

  • Ditt bankkonto med pengar
  • Aktier, fonder och andra värdepapper
  • Ditt boende om det är något som du har köpt
  • En tavla, bil, båt eller annan materiell sak

Här kan du läsa mer om tillgångar generellt och hur du anpassar dina tillgångar i Spirecta.

Skapa en tillgång

Du skapar en tillgång i Spirecta genom att klicka här eller genom att gå till:

  • Tillgångar och skulder
  • Lägg till / Ändra tillgångar
  • Lägg till en tillgång

Steg 1. Döp din tillgång

I det första steget anger du ett namn för din tillgång. Den här titeln kommer att visas alla dina rapporter och översikter. Om du har många olika tillgångar är det ett tips att kombinera leverantörens namn med en egen beskrivning. Exempel kan vara: “Swedbank - matkonto”, “LYSA - Sparande till barnen”, “Handelsbanken - semesterkonto”. Ju tydligare titel desto bättre. :+1:

Steg 2. Gruppera din tillgång med andra tillgångar av samma slag

I det andra steget grupperar du dina tillgång med andra liknande tillgångar. T.ex. finansiella tillgångar, bankkonton, pension eller motsvarande.

Om du vill skapa en ny tillgångsgrupp så gör du det här. Du kan alltid ändra allting i efterhand.

Steg 3. Valfria alternativ

I det sista steget så kan du anpassa din tillgång på flera olika sätt.

Sätt ett startvärde

Du kan sätta ett startvärde per ett specifikt datum. T.ex. om dina värdepapper var värda ett visst belopp vid ett specifikt datum så kan du ange det. Observera att det kan ställa till lite problem (som går att lösa) framgent om du bestämmer dig att importera data innan det här datumet. Läs mer här.

Kommer du importera kontohistorik från tillgången?

Om du vill att den här tillgången ska dyka upp som ett valbart alternativ vid import av kontohistorik så väljer du “Ja”. I övrigt har det här alternativet ingen betydelse.

Vilken typ av tillgång är det här?

Genom att berätta för Spirecta vilken typ av tillgång det är så kan du få bättre underlag i t.ex. tillgångsfördelningsrapporten som ger dig en överblick över alla dina tillgångar.

Jämför dig med andra

I framtiden är vår ambition att du ska kunna jämföra din ekonomi med andra i samma situation. Då kan du koppla din tillgång till en “mall” som underlättar framtida jämförelser. På så sätt kan vi jämföra t.ex. en bil med en bil. Självklart är det helt anonymt och valfritt att välja om du vill göra.

Fyra-hinkar-principen

Du kan välja vilken hink som den här tillgången ska dyka upp i enligt Fyra-hinkar-principen som har en egen rapport under balansrapporter. I övrigt ingen annan betydelse.

Övriga alternativ

Status - Du kan välja status som anger om tillgången ska visas i dina rapporter eller ej. Ett scenario är t.ex. om du ägde en bil för många år sedan och du har bokfört i Spirecta då. Då vill man att rapporterna då ska vara korrekta, men inte behöva visa den i dagsläget.

Tillåt direkt uppdatering av värdet - Genom att välja “Ja” så kan du välja att uppdatera värdet direkt via Spirecta. Det är lämpligt för t.ex. värdepapper och materiella tillgångar. Om du väljer “Nej” så kommer du bara kunna uppdatera värdet på tillgången genom överföringar till eller från kontot. Något som är lämpligt för t.ex. bankkonto. Beroende på vad du väljer så kommer du få en knapp som heter “Uppdatera värde” på tillgången på olika ställen i Spirecta.

Förvalt motkonto att bokföra värdeförändring mot - Om det är så att du uppdaterar värdet på tillgången genom direkt uppdatering så behöver man ett så kallat motkonto. Vi rekommenderar att välja kontot “Eget kapital”. Alternativet är att skapa ett eget konto som t.ex. heter “Värdeförändring kapital” eller “Värdeförändring huset” som man bokför förändringarna mot.

Kontokod - om du är van från företagsbokföring att använda kontokoder så är det möjligt. Då anger du det här och sedan kan du under inställningar välja att alla konton visas med kontokoden först.