Smidigare hantering av "Återkommande transaktioner"

Hej,

Kanske har detta önskemål lyfts tidigare men kunde inte hitta något nu när jag sökte lite snabbt så jag skapar ett nytt önskemål oavsett.
Jag skulle önska en funktion som gör det möjligt att manuellt lägga in återkommande transaktioner i Spirecta. Det handlar alltså om transaktioner som är relaterade till både Inkomster, Utgifter och Överföringar och som återkommer med regelbunden frekvens, ex månadsvis eller kanske kvartalsvis.
Exempelvis kan det handla om Lön (Inkomst), Elräkning (Utgift) eller överföring av pengar från lönekonto till räkningskonto (Överföring).

Idag hanterar jag ofta sådana stående transaktioner genom att kopiera förra månadens transaktion för att kunna återanvända information och slippa lägga in allt manuellt på nytt, men ännu snabbare och smidigare är om jag kan lägga upp “alla” sådana återkommande transaktioner EN gång och att Spirecta sedan bokför dem åt mig löpande.

För en del transaktioner är både datum och summor samma varje månad, då blir det lite enklare. Men andra stående transaktioner, ex elräkningen varierar både avseende beloppet och transaktionsdatumet. Men om Spirceta då ändå kan hantera den grundläggande informationen skulle det underlätta mycket om jag själv i ett sådant läge enbart behöver uppdatera just beloppet och datumet, men att allt övrigt är förifyllt.

Naturligtvis kommer det bli en del dubbletter-transaktioner när jag samtidigt gör nya importer av transaktioner från ex Räkningskontot, men då ser jag det inte som värre än att jag bara raderar dubbletten.
Det finns också en hel del transaktioner som jag varje månad idag behöver lägga in manuellt (dvs de går inte att importera) och då jag gör samma manuella uppdatering varje månad skulle det spara mycket tid om Spirecta kunde sköta alla dessa återkommande transaktioner åt mig.

Skulle detta kunna gå att lösa tro?
Har kanske önskemålet redan lyfts av andra också eller kan det vara så att funktionen redan finns men jag som missat?
Vid behov/intresse av att “bolla” hur denna funktion skulle kunna “se ut” så tar jag gärna ett separat möte och utvecklar.

Hej Mikael,

Tack för förslaget! I nuläget skulle jag säga att den bästa lösningen är att lägga in transaktionerna med excel likt här:

Jag tar gärna ett kort möte för att lyssna in dig :slight_smile:

Du kan boka ett kort möte här