Fem olika sätt att dela upp eller splitta en transaktion

Att dela upp transaktioner som slås ihop av banken, BRF osv är en vanlig fråga för Spirecta. Nedan följer fyra olika tillvägagångssätt för att dela upp transaktioner.

Viktigaste: Varför vill du dela upp transaktionen?

I Spirecta kan du göra det mesta och därför försöker vi förmedla principen “tillräckligt bra”. Börjar därför med att ställa dig frågan:

Vad är anledningen till att jag vill dela upp den här transaktionen?

eller

Kommer det här bidra med att ge mig information som jag önskar?

Exempel A) Amortering och ränta som klumpsumma

Om du har en klumpsumma från banken på amortering + ränta är det generellt sätt bra att dela upp transaktionen eftersom amortering är sparande (minskar skulden) medan ränta är en utgift. Då rekommenderar vi att dela upp eller splitta transaktionen

Exempel B) Hemmakväll video + godis

Om du däremot är på Hemmakväll och har handlat godis och hyrt en film, då kanske det inte är superrelevant att bokföra godis och filmen för sig. Visst det går att göra, men kostnaden för tiden att göra det kanske överstiger värdet som det ger att ha godis seperarat från film.

Kontentan är att det finns inget “rätt svar” eller hur man måste göra, utan det handlar väldigt mycket om vilka frågor vill jag att Spirecta ska hjälpa mig att svara på? i exemplen ovan är kanske frågorna: “Hur mycket amorterar jag per månad?” och “Hur mycket betalar jag i månaden i ränta?” mer värdefulla än att “Hur mycket går till film resp. godis på hemmakväll?”.

Så vår rekommendation är att prova sig fram och hitta sin nivå av tillräckligt bra. Om du väl kommer fram till att du vill kunna dela upp en transaktion i flera delar följer nedan 5 olika sätt att göra det på.

Lycka till!
Oliver & Spirecta-teamet

1. Dela upp transaktion när du importerar transaktioner

Visa sätt 1

Det mest använda tillvägagångsättet är att vid import dela upp transaktionen genom att klicka på den svarta pilen till vänster bredvid datumet och välja fliken “dela upp transaktion i två”.

I mitt exempel använder jag en transaktion för CSN på 3000 kr som slåss ihop, 2000 kr är amortering av skulden och 1000 kr är ränta.

Där ändrar du typ av transaktion för varje rad som i det här fallet > “CSN amortering” → överföring från (bankkonto) till → CSN-lån → 2000 kr.

När du sparat ändringarna ser det ut enligt följande:

Medan ränta blir CSN-ränta > utgift > utgiftskategori för ränta > 1000 kr

Gör split vid import

Efter att du sparat dina ändringar ser transaktionerna ut som följande:

Splittat transaktion vid import färdig

Dela i fler än två delar
https://youtu.be/CNWemxcye-4
Är det exempelvis 4 X 2500 kr som klumpas ihop till 10 000 kr i en transaktion kan du dela upp det enligt följande:

 1. Dela upp transaktion i 2500 kr (korrekt summa) och 7500 kr
 2. Dela upp den nya transaktionen på 7500 kr i 2500 kr (korrekt summa) och 5000 kr
 3. Dela upp den nya transaktionen på 5000 i två delar på 2500 kr vardera (båda korrekt)
 4. Slutför importen.

2. Ändra en transaktion manuellt i efterhand med debet / kredit

Visa sätt 2

Det andra tillvägagångsättet är att jobba med debet och kredit efter den initiala importen är gjord enligt kategorisering som i det här fallet är 3000 kr på amortering av CSN-lån.

Gå till alla transaktioner → välj transaktionen
2. Alla transaktioner, klicka in

Gå till vyn för "klassisk bokföring med kredit och debet:

2. klicka på klassisk bokföringsvy

Lägg till en ny rad:

2. Lägg till ny rad

Därefter behöver vi korrigera debet genom att ändra amortering från 3000 till 2000 kr och på den nya raden lägga in utgiftskategorin för ränta och skriva in 1000 kr.

Vad har vi ändrat?

 • Kredit är oförändrad eftersom det är korrekt att 3000 kr dragits från bankkontot.
 • På debet har vi delad upp vart pengarna tagit vägen.

image

3. Duplicera transaktionen

Visa sätt 3

Det här är en fortsättning på sätt två.

Vyn för alla transaktioner kommer det se ut såhär med sätt två:
2. Justera hur det ser ut i alla transaktioner

Allting är korrekt om vi klickar in på transaktionen så vid det här steget kan det vara en “bra nog”-lösning. Om du vill korrigera så att transaktionerna syns som vanligt i “alla transaktioner” kan du följa stegen nedan.

Klicka in på transaktionen

2. gå in på komplex transaktion och gör det till endast amortering

Duplicera transaktionen
image

Gör om dubbleten till endast amortering
2. Endast amortering

Gör om den komplexa transaktionen till endast ränta

2. gå in på komplex transaktion och gör det till endast amortering

Slutresultatet:
image

4. “Fejka” transaktioner med hjälp av Excel

Visa sätt 4

Ett tredje sätt är att använda excel ifall man på förhand vet hur transaktionerna kommer att se upp.

Ställ upp transaktionerna enligt följande:
För mitt exempel ställer jag upp amorteringen och räntan för hela året, en för varje månad.

3. excel import

Följ stegen nedan:

Ett överkurstips som man kan använda för “fuska” lite är att sammanställa sina transaktioner i Excel och sedan kopiera in raderna in i importfunktionen i Spirecta. Det är ganska smidigit om man vill göra anpassade ändringar eller om ens bank / kort-leverantör saknas.

Notera att det finns fler sätt att importera data via Excel som fungerar lite annorlunda.

Det här är är det enklaste sättet att få in data från Excel. Du kan läsa om alla de olika sätten här.

Steg 1. Förbered din Excel-fil

Börja med att förbered din Excel-fil, Google Sheets-fil eller motsvarande. Organisera den i tre kolumner:

 • Datum - använd formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2022-01-01
 • Titel - beskrivning av transaktionen, t.ex. “ICA Supermarket”
 • Belopp - beloppet ska anges med två decimaler, t.ex. 100,25 kr. Använd gärna valuta-formatteringen som finns i verktyget.

Se nedanstående bilder för exempel:

eller

Steg 3. Öppna “Importera från kontoutdrag”-funktionen

Gå till “Transaktioner => Importera kontoutdrag

Steg 2. Välj konto som vanligt

Välj bankkontot, betalkortet eller kreditkortet som är källa till transaktionerna.

Steg 4. Välj “Excel” i listan

I listan “Vilken bank eller leverantör” välj Excel enligt nedan:

Steg 5. Klistra in raderna från Excel

I det här steget markerar du alla raderna i Excel, kopierar dem och klistrar in dem i text-rutan. Klicka sedan nästa.

Steg 5. Följ instruktionerna

Därefter följer du instruktionerna för kategorisering som vanligt.

Överkurs

Rader som i beskrivningen innehåller ordet “Överföring” kommer automatiskt att tolkas som en överföring av Spirecta.

5. Skapa en korrigeringstransaktion i slutet av året

"Visa sätt 5

Det fjärde är att importera 3000 kr amortering av CSN-skulden månadsvis som föreslås av importen. Det vill säga 3000 kr X 12 = 36 000 kr på ett år likt bilden nedan.
image

Samtidigt har du koll på att 2000 kr varje månad är den faktiska amorteringen och 1000 kr är ränta. Vid slutet av året kan du stämma av saldot

Via transaktioner > Stäm av saldo, startvärde eller balans och väljer “CSN-lån”.

Tryck på “skapa ny” och gör en ny transaktion. Sätt datumet till 2024-12-31 och namnger transaktionen som “korrigering amortering & ränta”.

Vid debetkonto står följande:

Ökar värdet på tillgångar och utgiftskategorier. Sänker värdet på skulder och inkomstkategorier

Vid kreditkonto står följande:

Ökar värdet på skulder och inkomstkategorier. Sänker värdet på tillgångar och utgiftskategorier.

Vad har skett i Spirecta?
I Spirecta har du amorterat med 3000 kr av CSN-skulden månadsvis som föreslås av importen. Det vill säga 3000 kr X 12 = 36 000 kr på ett år.

För utgiftskategorin ränta har ingenting bokförts under året.

Vad har skett i verkligheten?
I verkligheten har amorteringen varit: 2000 kr X 12 = 24 000 kr under året. Dvs att amorteringne ska minska med 36 000 - 24 000 = 12 000 kr. Om vi minskar amorteringen (avbetalning av skuld) kommer det innebära att vi ökar skulden.

Alltså ska vi kreditera CSN-lån med 12 000 kr i enlighet med kreditkonto:

Ökar värdet på skulder och inkomstkategorier. Sänker värdet på tillgångar och utgiftskategorier.

För utgiftskategorin ränta har vi i verkligheten betalt 1000 kr i månaden dvs 1000 X 12 = 12 000 kr. Därför ska vi i Spirecta höja utgiftskategorin för ränta med 12 000 kr.

En utgiftskategoris värde ökas via debetkonto:**

Ökar värdet på tillgångar och utgiftskategorier. Sänker värdet på skulder och inkomstkategorier

Sammantaget ser det ut såhär i stäm av Saldo:

image

Den gula transaktionen är en förhandsgranskning av det uppdaterade värdet för amorteringen. Vi ser att skulden ökar korrekt med 12 000 kr.

För utgiftskontot ränta ser det ut på följande sätt:
4. räntekostnaden
(Bortse från transaktionen i mars, det gäller en annan sak :slight_smile: )

Du kan alltid höra av dig!

Om du har några tankar och funderingar får du gärna skriva ett inlägg nedan eller maila till support@spirecta.se

1 gillning

Gällande detta så tänker jag att det skulle vara ypperligt om det direkt gick att klicka på ”ett plus”/lägg till och dela in i fler transaktioner. Tror jag feedbackat på det tidigare.

När jag handlar second hand (som ofta säljer en brokig skara av varor) kan det ibland vara fyra olika ställen utgiften ska fördelas på och de skulle underlätta.

Annars, bra info!

3 gillningar

Tack för inspelet Veronica :slight_smile: Du tänker direkt vid importen och kategoriseringen?

Ja precis, att när man väljer “dela i två” att det istället står “dela upp transaktion” och när en kommer till nästa vy att det i grunden är två transaktionsrader, men att en kan addera en rad till, och sen ytterligare en till osv.

Vet inte om det är bökigt, eller om det är få som önskar. Förstår att ni får prioritera i utveckling, men för mig är det iaf något som skulle vara tidsbesparande.

2 gillningar

Min kunskap inom programmering är minimal så jag vet inte ifall det är bökigt eller ej att lösa :joy: Jag skriver iallafall upp det som förslag på förbättringar.

Tills dess är sätt två i guiden ett enkelt sätt att genomföra det du beskriver. Det tar kanske en minut längre än om möjligheten funnits direkt i importen men men.

Om vi tar som exempel 500 kr second hand varav:

 • 125 kr är kläder, prylar och annat
 • 125 kr kläder och skor
 • 125 kr övrigt barn
 • 125 kr Prylar, heminredning och elektronik

Allt ihopslaget efter import:

Via alla transatkoner klickar vi in på transaktionen och använder klassisk bokföringsvy med debet/kredit:

Lägg till tre rader och justera så att varje belopp stämmer :slight_smile:

1 gillning