Summan av tillgångar & skulder skiljer sig åt i rapporterna

Summan på förmögenhet, tillgångar och skulder skiljer sig åt mellan balansrapport 1-2 och balansrapport 3-4. Rapport 5 innehåller inte alla tillgångar, så där vet jag inte.

Skillnaden är dock mycket liten. Beräknas det på olika sätt? Kan det bero på avrundningar?

Med mina slutsiffor av värdena på de två första rapporterna:

  • Tillgångar: …34 800 kr
  • Skulder: …45 071 kr
  • Förmögenhet: …89 729 kr

Mina siffror för rapport 3-4:

  • Tillgångar: …34 794 kr (8 kr mindre)
  • Skulder: …45 105 kr (34 kr större)
  • Förmögenhet (resultat): …89 689 kr (40 kr mindre)

Se även liknande bugg: [LÖST]: Summan av inkomster & utgifter skiljer sig åt i rapporterna
99% i sista bilden verkar vara en annan bugg, beroende på hur jag kopplar ihop konton och tillgångstyper.

Hej @AndersH,

Då är den här buggen också löst och nu stämmer det även i balansrapporterna. Tack för att du är så noggrann och för riktigt bra buggrapporter! :pray:

1 gillning