Tar emot Swish utlägg för fotbollslaget - hur bokför jag det i Spirecta?

Fortsätter diskussionen från Hitta startvärde och lite andra nybörjarproblem:

Det finns ett par olika sätt att hantera det här. Det som jag tror skulle vara smidigast är att tänka på det så här:

  • Pengarna som kommer in till dig är ju INTE en inkomst i din ekonomi och skall således inte räknas in i din resultaträkning.

  • Du är ju bara den som ska ta emot dem för andras räkning. Det vill säga att vi behöver en skuld som heter “Fotbollsklubbens pengar”. (Logiskt blir det här rätt eftersom fotbollsklubben har en fordran på dig som är i deras tillgångskolumn och alla skulder är någon annans tillgång (därav namnet balansräkning)). I samma stund som du tar emot dem så är du ju skyldig dem till fotbollsklubben.

Vidare ska följande hända när du får in pengarna via swish:

  • saldot på ditt bankkonto öka

  • balansen på skulden ska öka

Det vill säga att transaktionen blir egentligen ganska lik när man tar ut ett lån. Då ökar också balansen på ett konto där pengarna från lånet hamnar och skulden ökar.

Transaktionen när du får swish

Skissar vi på transaktionen när du får Swish blir som följer:

Transaktionen när du betalar pengarna till fotbollsklubben

Att göra rent praktiskt i Spirecta

Steg 1. Skapa en skuld som heter t.ex. “Insamling till fotbollsklubben”

Under “Administrera => Skulder” skapa en ny skuld. Så här hade jag gjort.

Steg 2. När du importera från ditt kontoutdrag

Går man då in på skulden “Fotbollsklubben” så blir det rätt:

vilket även innebär att du direkt kan se hur mycket du är skyldig fotbollsklubben.

Steg 3. När du för över pengarna till fotbollsklubben så blir det motsvarande:

och mycket riktigt blir då skulden nollad.

2 gillningar

Ping @Muraks då jag tror att liknande frågor kan komma upp även i framtiden. Det är ganska likt uläggsfrågor som vi brukar få. :slight_smile:

1 gillning

Bra guide! Ja det kan nog dyka upp ibland :slight_smile: