Tillgångar visas isf skulder i balansrapport

I balansrapporten:
b1 https://app.spirecta.com/reports/balance/subtypes/

Under flik “Skulder (detaljerad)” visas skulderna i grafen, men tillgångarna i tabellen.

Tack @AndersH.

Det är fixat nu. :+1: