Uppdelad ekonomi: se mina egna utgifter och familjens separat (min partner använder inte Spirecta)

Här kommer ett exempel på hur man kan ha strukturerat sin ekonomi utifrån ett supportsamtal som jag hade häromdagen. I grova drag såg strukturen ut som följer:

Där Anna hade bestämt sig för att använda Spirecta men hennes partner Martin (påhittad) inte ville använda Spirecta. Lönen kom in på deras privata konto, sedan fördes det över en förutbestämd summa till det gemensamma räkningskontot. Därifrån gick pengarna till gemensamma utgifter, t.ex. mat. Men det gick även en överföring till två andra konton som var döpta till “semesterkonto” och “hus underhåll”.

Anna i detta fallet hade tre frågor:

 • Frågan var hur detta skulle struktureras i Spirecta.
 • Hur kan hon se familjens gemensamma utgifter skiljt från sina egna?
 • Hur kan hon se sina egna utgifter skiljt från familjens?

Det vi började med var att lägga in alla kontona ovan som tillgångar förutom Martins privatkonto. Så att det fanns:

 • Anna privatlönekonto
 • Gemensamt räkningskonto
 • Semesterkonto
 • Hus underhåll

Det vi konstaterade att hon behövde göra var:

 • Vid import så gör hon precis som vanligt att hon importerar data från alla fyra kontona ovan.
 • Alla inkomster och utgifter kategoriseras precis som vanligt.
 • Överföringarna mellan konton registreras för att få rätt på saldona (går att skippa om man korrigerar saldon i efterhand)
 • Martins överföring till det gemensamma räkningskontot valde vi att sätta som en “inkomst”. Vi kallade inkomstkategorin inte för “Martin lön” utan för “Martin överföring till gemensamt konto”.

Sedan använde vi Spirectas filter-funktion i rapporterna för att skapa två rapporter:

 • Gemensamma utgifter (exkl. Annas privata)
 • Annas privata (utgifter)

Så här kan det se ut när vi skapar filtret för att exkludera Annas privata lönekonto. Då kommer resultatrapporten visa alla utgifter (då alla utgiftskategorier är markerade) som kommer från de gemensamma kontona, men inte Annas privatkonto.

Frågor eller funderingar? kommentera! :blush:


Du hittar fler exempel på upplägg där man har en uppdelad ekonomi och rekommendationer på hur man kan tänka i Spirecta för att få fram rapporter över det privata vs gemensamma. Se etiketten “uppdelad-ekonomi”.

OBS! Notera att även ovan är egentligen en förenkling som är helt okej. Skulle man vilja vara 100 % nördig och superkorrekt så skulle man lagt upp även interna fodringar (=tillgång) och skulder. Läs mer här.

Variation: Anna har ett eget kreditkort för sina egna utgifter

En kommentar till ovan. Ovanstående filter kommer dock filtrera ut Annas lön också eftersom det kommer in på Annas privata lönekonto som exkluderas från rapporten. En lösning hade varit att Anna istället använder ett kreditkort för sina utgifter.

Då hade man i filtret bara exkluderat hennes privata kredit (eller betalkort).

Kan vi använda spirecta för att jämföra andelen av en utgiftskategori som kommer från respektive konto? Eller får jag skriva upp “Annas konto - hushåll” och “gemensamt konto - hushåll” och jämföra på ett papper?

Det går att se totalen för utgiftskategorin och summan för olika filtreringar. Annars hade man kunnat göra två utgiftskategorier, men det går inte att slå ihop utgiftskategorier heller.

1 gillning

Det går att göra på en enskild kategori, men inte aggregerat, då får man använda papper och penna eller öppna flera flikar.

En uppdatering som hjälper till på vägen: