0 räknas inte med i medelvärdet

Nej, inte på Spirecta idag iaf? Men du kanske menar ditt exempel ovan?

Jag tycker att det ska vara tidsstyrt och inte värdestyrt. Utgifter kan ju vara 0 en viss månad.

Som exempel tar jag mina bränslekostnader bifogat och förslag i Excel på hur jag tycker att medelvärdet det borde räknas ut.

Låt mig få kolla upp och återkomma. :+1:

Är inte det här samma problem som vi diskuterat tidigare, att spirecta räknar bara med transaktioner som är registrerade. Och för att lösa det var man tvungen att ha ”nolltransaktioner”?