0 räknas inte med i medelvärdet

Nej, inte på Spirecta idag iaf? Men du kanske menar ditt exempel ovan?

Jag tycker att det ska vara tidsstyrt och inte värdestyrt. Utgifter kan ju vara 0 en viss månad.

Som exempel tar jag mina bränslekostnader bifogat och förslag i Excel på hur jag tycker att medelvärdet det borde räknas ut.

Låt mig få kolla upp och återkomma. :+1:

1 gillning

Är inte det här samma problem som vi diskuterat tidigare, att spirecta räknar bara med transaktioner som är registrerade. Och för att lösa det var man tvungen att ha ”nolltransaktioner”?

Hmm… Jag har kollat på ovan och det stämmer inte riktigt med dina @jpjp med dina antaganden kring hur medelvärdet beräknas. Spirecta kollar antalet månader som har transaktioner och sedan använder den det som nämnare.

Se nedanstående exempel:

Om jag tar bort intäkterna från december, så kommer snittet istället räknas på 11 månader:

Jag är öppen för att göra det annorlunda, men jag tror att det är det mest rätta sättet att göra det på. Eller hur tänker ni?

1 gillning

Hej,

Jo, men nu tror jag att du tittar på en översikt som visar månader där alla månader är historiska? I mitt exempel fanns även kommande månader. Som jag nämner tycker jag att det ska vara tidsstyrt och inte värdestyrt.

Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar? (i värsta fall får vi boka ett möte så får du visa mig, känner mig lite trög just nu :joy:)

1 gillning

Är kanske inte klockren förklaring men jag för ett försök till från ett annat håll… :grinning_face_with_smiling_eyes:

I mitt exempel finns även månader som ligger i framtiden med. Det gör det inte i ditt exempel. Det är skillnaden.

Om jag vill stämma av nuvarande månad så vill jag ju jämföra mot ett medelvärde över de månader som har gått under innevarande år och bortse från framtida månader (där värdet alltid är noll).

Sen ser jag gärna att man ska kunna göra liknande jämförelse även för rullande 12 månader. Men det kan vi ta i nästa steg :grin:

Kollar du inte i fel rapport jämfört med trådskaparen? ** Resultatrapport (12-månader) för år** ska det vara.

Den dividerar bara med månader som har en verifiering. Se exemplet, jag har en verifiering nästa år om 12 kr.

  • Jag tycker det borde bli 1 kr per månad i snitt.

  • @jpjp tycker det borde räknas med hur många månader som har gått?

  • spirecta anser att snittet för hela nästa året är 12 eftersom vi bara har en månad det skett något. Det är för att spirecta inte klarar av att inte ha några transaktioner. skulle vi lägga till transaktioner om 0kr skulle snittet bli rätt.

Problemet är ju inkomster eller utgifter som inte är regelbundna. Då blir vyn värdelös.

1 gillning

Däremot verkar något vara helgalen med hur den räknar. Inga teorier verkar stämma :joy: den verkar ju räkna som du vill @jpjp jag har inkomster 9 månader och den delar med så många månader som har gått av året.

siffrorna är rätt. Jag hade inkomster bokförda 9 månader. Och snittet är räknat på 11 månader. (så många månader vi har hittills i år)

Vissa medelvärden räknas i spirecta genom att medelvärdet blir baserat på antalet månader med transaktioner, men inte i detta fall.

förutom i nästa fall.

Det roliga är ju att lägga in transaktioner nästa år, när inga månader gått. Då delar den med antalet månader som har transaktioner.

Inte helt konsekvent men okej tycker jag.

Kan ju lägga in en till iaktagelse till antalet månader som används för att beräka medelvärde.
Om jag t.ex tittar på utgifter endast, där har mitt konto för kläder 4 utav 5 månader med transaktioner. Alltså blir 4 nämnaren.
Men tittar jag däremot i en rapport där det även syns inkomster för den månad som i endast utgiftsvyn inte hade några transaktioner så används då 5 som nämnare.
Detta gör så att medelvärdet för detta utgiftskonto ändras beroende på vilken rapport och vy du är i.

Det är ett problem (eller vet inte om det är det?) Men jag tror att jag skulle önska ett globalt värde som anger antalet månader över alla rapporter och vyer istället för att det jag antar görs nu är att det under laddningen av rapporten undersöks hur många månader som det finns transaktioner på.

Jag har kanske otur när jag tänker, men jag får inte ihop hur vi ska göra det här för at det ska passa?

Så här ser jag alternativen:

  1. Dela med antalet månader som har transaktioner - blir rätt på de flesta konton som har transaktioner varje månad. Problemet är att om det är en månad eller så som inte har en transaktion.

  2. Dela med antalet månader till senaste transaktion i perioden - så som det är nu. Det vill säga att det blir rätt på alla konton med transaktioner varje månad OCH de tillfällen där det finns månader utan transaktion. Men det blir fel i exemplet ovan om det bara är en transaktion.

  3. Dela med den månad vi är på just nu - Blir snett för dem som inte har transaktioner för t.ex. första halvåret.

Just nu är det alternativ 2 som är implementerat om jag inte missminner mig. Eller ser ni någon annan bättre lösning?

Eftersom det inte uppenbart finns något rätt alternativ här, finns det en möjlighet att visa flera varianter? Det skulle också vara tänkbart tänker jag med en möjlighet att dölja den eller de varianter man inte är intresserad av som en inställning eller per vy.

Hur vore det med ett fjärde alternativ? lite av en variant på ditt alternativ 2. Men istället för att titta på kontonivå så titta på alla konton som har transaktioner. Att spirecta tittar på alla konton för globalt istället?

Så om jag tittar på en rapport där vi har en del månader utan transaktioner på ett konto så tittar spirect globalt på alla konton och ser hur många månader som har transaktioner och använder det som nämnare för alla vyer. Med reservation att den gör det inom det datumintervall som anges i rapporten då det isf är något användaren aktivt har valt och då bör vara medveten om vad för effekt det får.

Tror denna lösning skulle undvika att medelvärdet för ett och samma konto skiljer sig mellan rapporter. Men svårt att säga vad för andra konsekvenser det kan få utan testning.

Kan läcka lite att hela rapporten kommer göras om. Insåg nämligen att hela rapporten är fantastisk i december och helt värdelös i januari. Därför har jag bestämt mig att göra om den. Här är en bild, som kan komma att ändras, från tabellen som löser problematiken:

Perioden nu kommer vara valbar enligt datumväljaren.

Jag hänger inte med hur jag ska göra för att få det rätt. Här räknar den ju ut fel medelvärde då jag har noll utgifter vissa månader på den kategorin. Hur gör jag så den räknar ut rätt medel per månad?

Välkommen till forumet @Evelyn_Lundh. Det här borde vara löst i dagens stora uppdatering: