221130 - Många mindre uppdateringar

Förutom uppdateringarna i Resultat-över-tid-rapporten nämnda här och “Startvärde-förändringen” är även följande uppdateringar gjorda.

Nya eller förbättrade funktioner

 • Exportera till Excel i Resultat-över-tid-rapporten

 • Exportera till Excel i den vanliga Resultatrapporten

 • Horisontell scroll i rapporter med många kolumner istället för att tabellen gick utanför fönstret.

 • Lägg till nya kategorier / tillgångar och skulder via en snabbknapp i “Administrera”

 • Nya budgetgrafer i “Budgetsammanställningsrapporten”-rapporten som visar även andelen av totalen (t.ex. att matkostnader är 20 % av totalen)

 • Pivotgraf där man för en enskild kategori kan se var pengarna kom från. T.ex. matkostnaderna - från vilka konton har de betalats. Väldigt praktiskt för dem med uppdelad ekonomi då det snabbt visar hur mycket t.ex. Anna eller Martin har lagt. Se bild längre ned. Tack för idéen @Muraks.

 • Försök till konsekvent färgläggning enligt era önskemål. Tack @muraks, @Fredrik, @Emil, @Mikael_Bengtsson.

 • En ny “initialt värde”-typ av transaktion. Läs mer här.

 • Uppdatering av hur värdeförändringen för skulder beräknas. Amortering är nu korrekt “minus” på skulden. Se bild nederst.

 • I värdeförändringsgraferna är nu ingående och utgående balans gul, resten rött eller grönt beroende på bidraget till ekonomin.

 • Lagt till en kolumn i administrationsvyn för att snabbt ändra vilka tillgångar som är okej att uppdatera direkt genom att de dyker upp i uppdatera fliken.

Fixade buggar och fel

 • Länk till Skulder, tack @Emil för felrapporten här.

 • Gick ibland inte att radera en tillgång även om den var utan transaktioner. Tacka Anja för tålamodet.

 • Riskklass-beräkningen gjorde att ibland fick man 27 på en skala 1-7. Tack @muraks för felrapport här. Fixen inkluderar decimalerna på risklassberäkningen.

 • Ibland lästes fel tidsperiod in i resultatrapporten när man bytte mellan rapporter. Det stod att rätt period lästes in men siffrorna visade fel.

 • Bugg med att budget-variant inte skapades när man återställde sitt konto och ville börja om.

 • Bugg där kalender-popup ibland hamnade under ett annat lager och syntes inte. Tack @OlaMorin för tålamodet.

 • När man var inne på en tillgång så fungerade inte alltid knappen

 • Vyn “Transaktioner => Statistik => Antal transaktioner per titel” är nu okänslig för stora/små bokstäver. Så “Lidl” och “lidl” räknas nu som samma typ av transaktion. Tack @Fredrik.

 • Bugg när man skulle radera dubletter som inte visade transaktioner från kreditkort

 • Bugg när man skulle radera dubletter, visade inte antal transaktioner

 • Fixat massor av mindre översättningsfel.

 • Synkat så att transaktionstyper är samma på alla ställen (enligt denna felrapport). Tack @petterw.

 • Vissa knappar fungerade inte ibland.

Uppdaterade importmallar

Följande banker har ändrat sina kontoutdrag och fungerar nu igen.

 • Excel (3-kolumner) - fixade så att man kan klistra in värden direkt från tre kolumner i Excel
 • Nordea (csv-filer) - Tack Lars B.
 • SJ MasterCard
 • Swedbank Entercard

Några bilder på ändringar

Graf som visar källkontot för en utgiftskategori

Ny korrekt värdeförändring för skulder

Nya grafer i Budgetsammanställningsrapporten

Okänslighet för stora och små bokstäver

Senaste år och månader tillagda

Snabbknapp för att skapa kategori och grupp

Ny kolumn för tillåta uppdatering av värdet

1 gillning

PS. Det finns ytterligare några förbättringar som är gjorda, men som jag ännu inte skrivit om ovan. Ska bli spännande och se om någon av er hittar dem. Annars avslöjar jag dem med nästa uppdatering redan förhoppningsvis nästa vecka. Mycket spännande på gång nu. :wink:

2 gillningar