Egen checklista för super-strukturerat jobb i Spirecta vid månadsbokslut

När man väl är igång med Spirecta är det ungefär samma saker man gör varje månad. Det har vi tidigare sammanfattat i följande artiklar:

I grunden kan man säga att de flesta av oss följer någon slags checklista. Min egen låter t.ex. väldigt förkortad på månadsbasis:

  • Importera data från kreditkort #1
  • Importera data från kreditkort #2
  • Importera data från Swedbank
  • Uppdatera värde på tillgångar - Avanza
  • Uppdatera värde på tillgångar - Nordnet
  • Uppdatera värde på tillgångar - Övriga
  • Dubbelkolla värdet på tillgångar
  • Dubbelkolla värdet på skulder (uppdateras via import av data från Swedbank)
  • Kolla Resultaträkningen - avvikelser och reality-check, analys
  • Kolla Balansräkningen - avvikelser, reality-check, analys

Men nedan följer lite inspiration från en användare som jag känner i verkligheten som är superstrukturerad och har tagit checklista till nästa nivå.