Tips på saker att göra i Spirecta vid ett månadsskifte

Nedan följer ett antal tips och en slags checklista på saker att göra vid ett månadsskifte i Spirecta. Den utgår från att du har gått genom kom-igång-guiden.

Det som jag brukar göra i början av en månad (ofta första veckan) är att skapa något slags månadsbokslut. Låt oss säga att det nu är den 5 april och den senaste uppdateringen i Spirecta gjordes den 28 februari. Mitt jobb är alltså att uppdatera Spirecta för perioden 1 - 31 mars. Jag utgår nedan från att saldona stämmer på tillgångar och skulder, annars får man hantera dem separat.

Steg 1. Importera data från alla dina källor

Börja med att importera data från alla de valbara tillgångarna och skulderna för perioden 1 - 31 mars, det vill säga ta in data från:

  • Alla kredit- och betalkort.

  • Alla bankkonton med transaktioner

Använd någon av de olika funktionerna för att importera data in i Spirecta. Repetera gärna steget i kom-igång-guiden.

Steg 2. Dubbelkolla att du har importerat från alla konton

Stäm gärna av med Felsökningsrapporten som ger dig en översikt över antalet transaktioner per månad per tillgång och skuld. Bilden nedan visar en sammanställning av de valbara kontona för import och hur många transaktioner för varje månad som Spirecta har registrerat.

En slutsats från bilden nedan är att t.ex. det verkar som att data från kontot “Bankkonto #1” har importerats de senaste månaderna, men ingen av de andra tillgångarna har data hämtats från.

Steg 3. Gör en verklighetsavstämning

Gör en reality-check att inkomsterna och utgifterna verkar rimliga. Ett tips är att använda 12-månaders-rappporten som gör det möjligt att snabbt jämföra en månad med en annan och se trend.

Bilden nedan visar t.ex. att allt verkar vara normalt de senaste månaderna. Det är ingen kategori som direkt sticker ut. Det är ungefär samma belopp varje månad. Du kan också klicka på respektive belopp för att se vilka transaktioner som ligger till grund för sammanställningen.

Steg 4. Kolla efter dubletter / potentiella dubbelregistrerade överföringar

Ett vanligt fel i Spirecta är att man bokför överföringar dubbbelt. Om jag t.ex. betalar en kreditkortsräkning från mitt konto på Swedbank till Komplett Bank så kommer jag få med överföringen två gånger.

En gång när jag importerar kontoutdraget från Swedbank som betalade räkningen och en gång som inbetalning när jag importerar kontoutdraget från Komplett Bank. Spirecta varnar för det här i importen men det kan vara lätt att missa.

Därför har har vi skapat flikar i Status- och Felsökningsrapporten (“Rapporter => Övriga rapporter => Felsökningsrapport”) där du kan se de potentiella dubletter eller dubbelregistrerade överföringar som du har i Spirecta.

Nedanstående bild visar hur Spirecta identifierar en dublett. Du kan använda kryssrutorna till höger för att radera flera dubletter på en och samma gång.

Nedanstående bild visar hur Spirecta har identifierat en överföring som är dubbelregistrerad både som överföring från bankkonto 1 till kreditkortet och som en inbetalning till kreditkortet. Här tar du bort en av transaktionerna, antingen den till vänster eller den till höger.

Steg 4. Uppdatera värdet på tillgångarna och skulder

Uppdatera värdet på de tillgångar och skulder per den 31 mars som behövs. Det vill säga de som inte fått värdet uppdaterat genom transaktionerna. Det kommer framförallt gälla t.ex. värdepapperskonto såsom ISK och liknande. Gör därför alltid detta steg EFTER att du importerat alla inkomster och utgifter.

Följande vyer i verktyget hjälper dig:

Nedan är en sammanställning av nuvärdet av dina tillgångar. Du kan klicka på att uppdatera värdet för respektive tillgång.

Visa bilder från verktyget

Så här ser uppdatera värdet på flera tillgångar samtidigt ut:

Steg 5. Gör en “reality-check”

Dubbelkolla att värdet på tillgångarna verkar rimligt och korrigera vid behov.

Om du fastnar vid korrigeringen, ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

När du har gjort ovanstående steg så har du gjort i princip allt “jobbigt” arbete i form av att ta med dig köksbordet in i Spirecta. Men, ovan har fortfarande inte skapat någon konkret skillnad i din ekonomi. Det stora värdet kommer när du tar med dig köksbordet ut från Spirecta till verkligheten och t.ex. inkluderar din partner, funderar på vad du kan göra till följd av datan och insikterna.

Steg 6. Nästa steg - analysera och följ upp

Därför rekommenderar vi att du går vidare till nästa steg:

Jag kan även rekommendera månadsbreven som ger lite mer anpassad information beroende på månad på åren.

Lycka till!
Jan

PS. Låt oss hjälpas åt i den här tråden med att göra en liten checklista över saker som man kan göra i samband med ett månadsskifte.

De ytterligare sakerna jag gör är:
Nr 1 på min lista: Loggar in på minpension.se och trycker att värdena där ska uppdateras. Sen börjar jag föra in transaktioner i Spirecta så brukar minpension.se vara klar med uppdateringen tills det är dags att uppdatera värdena på tillgångarna i Spirecta.
Underpunkter i din nr 2: Gör om transaktioner för lån i en räntedel och en amorteringsdel. Kom ihåg att transaktion för betalning av kreditkortsfakturor ska vara amortering.
I din nr 5 är pensioner enl minpension.se med.

Ytterligare rapporter som jag tycker är intressanta:

  • sparkvot - denna pushar mig att inte konsumera så mkt som jag gjorde innan Spirecta
  • Årsöversikten per månad över Finansiella tillgångar - här kan jag se mer detaljerat hur mina tillgångar ökar eller minskar över hela året

För september-månaden så gav 12-månadersresultatrapporten insikten om att vi hade blivit dubbelfakturerade på ett ställe och jag hade glömt att säga upp en streamingtjänst. Det hade rullat på om jag inte sett det i Spirecta. Nu var det skönt att kunna ta tag i det direkt. :muscle:

Frågorna jag ställer mig är:

  • ser utgifterna ut ung som föregående månader?
  • följer vi budget eller har vi missat något så vi ska uppdatera budgeten?
  • har månadsresultatet blivit lite bättre än föregående eller hade vi en planerad stor utgift?
  • har tillgångarna ökat?
  • har vi blivit rikare?

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne:[Önskemål]: De bra frågorna att ställa sig borde komma i verktyget