Enklare sätt att dela upp transaktioner önskas

Det finns redan flera personer som frågat om / önskat en -funktion att dela upp en transaktion i flera delar här på forumet. Dessa trådar har fått olika tips på hur man kan gå till väga på olika sätt, dock är det inte “lätt”.
Jag önskar att detta är något som förbättras i systemet på sikt då det tydligt finns ett behov och dagens tillvägagångssätt är inte helt enkla, speciellt inte för nya användare av Spirecta.

T.ex. så valde jag och frugan att importera alla transaktioner från 2023 nu när vi skaffade Spirecta (2024) för att få ett år bakåt att jämföra oss mot. Då valde vi observationskonto på alla transaktioner som vi inte hade 100% koll på och inte hittade information snabbt. Dessa tänker vi återkomma till framöver och rätta till. Där finns det t.ex. samlings fakturor från t.ex. försäkringsbolag som ska delas upp. Även transaktioner från t.ex. affärer där man vill dela upp kostnaden på olika kategorier. Med dagens tillvägagångssätt kommer detta att vara en ganska krävande operation.

Samlade ihop några av de trådar som avhandlar ämnet här:

Dela upp genom att skapa en duplicering av en transaktion:

Önskemål om att dela upp i 3 delar på en gång:

Dela upp i 2, sedan i 2 till, mycket krångligt:

Jag ser att @janbolmeson var på bollen redan oktober 22, så det kommer något bättre i framtiden! Vem vet, kanske kommer redan till sommaren i v3?

4 gillningar

Varje månad får jag en faktura från brfen. Den innehåller avgifter för:

Parkeringsgarage
Cykelparkering
Bostadsrätt
El
Övernattningslägenhet

Jag måste alltså gå igenom processen 4 ggr varje månad.

Sen har jag sammanslagen utgift från banken med ränta och amortering. Lånet är uppdelat på 4 så då måste jag göra det 4 ggr också.

Ovanstående operationer tar 50% av den totala tiden att rapportera utgifterna.

Håller med om att det skulle vara super att ha en bättre funktion för det här. Skulle spara mycket tid för mig.

3 gillningar

Hoppas verkligen på någon bättre funktionalitet här på uppdelningen, snart!

Hej, det är en av sakerna som vi fått mest feedback på att förbättra och prioriterar framöver. Det är på gång!

2 gillningar

@jpjp - om du fick önska fritt, hur skulle du önska att uppdelningen gick till för att du skulle tycka att det vara smidigt?

2 gillningar

Antar att något automatiserat baserat på tidigare uppdelningar skulle vara absolut smidigast. Men det kanske ligger lite längre fram?

Tills dess skulle egentligen bara möjligheten att lägga till flera rader i samma dialogruta vara ett stort steg framåt. Sen sker summeringen kontrollerad mot totalen i originaltransaktionen.

2 gillningar

Hmm… ska fundera, vi pratade om det på kontoret idag, @Oliver.Allemog kommer med några förslag på hur man kan lösa problemet så länge i dagarna.

Hej @jpjp!

Här kommer fyra förslag på hur du kan dela upp transaktioner i Spirecta just nu: