Rapport: Jämför budget mot faktiskt utfall | Manual

I Spirecta kan du självklart jämföra din budget mot faktiskt utfall. Rapporten gör det möjligt att följa utvecklingen både i en egen period, mot helåret och hjälper dig dessutom med en prognos.

Vad är värdet med denna rapport?

Det första att fråga sig kring alla rapporter är vad som är syftet med dem och hur de kan hjälpa dig att göra din ekonomi rikare. Budget mot utfall-rapporten hjälper dig med:

 • Planera din ekonomi med hjälp av en budget
 • Identifiera i vilka kategorier du ligger före / efter budget så att du kan vidta åtgärder
 • Ger dig en uppfattning om du kommer att träffa ditt budgetmål eller ej

Bra frågor att ställa sig till följd av budgetrapporten är:

 • Vad går INTE som planerat i förhållande till min budget?
 • Är det några kostnader som jag redan nu kan se kommer gå över budget?
 • Ligger jag i fas med inkomsterna?
 • Var någonstans skiljer sig prognosen från budgeten?
 • Behöver jag vidta några åtgärder?

Öppna rapporten

Du hittar till rapporten genom att välja “Budget-rapporter” i Rapporter-menyn. Direktlänk har du här.

Förutsättningar för rapporten

Den här rapporten sammanställer följande data:

 • “Faktiskt utfall” - Inkomster och utgifter som du har bokat för respektive månader. Läs mer om att få in data in i Spirecta.
 • Budget - de inkomster och utgifter som du har budgeterat för de olika kategorierna.

Flik 1: Period (översikt)

Den första fliken i rapporten får du en översikt över dina inkomster, utgifter och ditt resultat i förhållande till budget. De fyra kolumnerna som du har tabellen är:

 • Kategori - samma inkomst- och utgiftsgrupper du skapade i kom-igång-guiden
 • Budget - den budget som du har angett för perioden
 • Faktiskt utfall - summan av dina inkomster och utgifter i perioden
 • Differens - resultatet i form av utfall minus budget
 • Differens (%) - differensen som en andel mot budgeten

En kommentar kring differensen. Differensen kan vara klurig att ta till sig först, då det t.ex. vid inkomster är positivt att överträffa budget och ha en så hög siffra som möjligt. Men precis tvärtom gäller utgifter. Vi har därför markerat de olika beloppen med rött och grönt för att försöka göra det mer intuitivt.

I bilden nedan ser du t.ex. att faktiskt utfall (689 225) för inkomsterna ligger väldigt nära budgeten (673 000), det vill säga att det är bara en diff på ca 2.4 %. Däremot är diffen desto större när det gäller utgifterna där budgeten bara är på 72 500 men det faktiska utfallet är på hela 632 956. Det vill säga en avvikelse med hela 773 %(!).

Av förklarliga skäl anges inte procentuell differens för de kategorier som saknar budget.

Flik 2 och 3: Period (inkomster / utgifter)

I nästa flik kan du se siffrorna i tabellen nedbrutna ytterligare ett steg per kategori istället för kategorigrupp. Grafen är också lite mer detaljerad i förhållande till första fliken då den är på kategorigruppnivå.

Tips! Du kan klicka på siffrorna i den här vyn för att komma till sammanställningen antingen för budgeten eller det faktiska utfallet.

Flik 4. Helår (översikt)

Den fjärde fliken skiljer sig lite från de andra då den jämför på helåret och ger dig en prognos istället för faktiskt utfall. Du ser också att kolumnerna i tabellen skiljer sig något.

 • Kategori - dina vanliga kategorier och kategorigrupper
 • Budget (period) - den valda periodens budget (samma som föregående flikar)
 • Utfall (period) - den valda periodens faktiska utfall (samma som föregående flikar)
 • Diff (period) - den valda periodens differens mellan budget och utfall (samma som föregående flikar)
 • Diff (%, period) - den valda periodens differens som andel (samma som föregående flikar)
 • Helårsbudget - visar budgeten för helåret
 • Utfall mot helårsbudget - visar det faktiska utfallet som andel av helårsbudgeten
 • Helårsprognos - här gör Spirecta en enkel beräkning på vad inkomsterna / utgifterna blir för helåret

Beräkningen av helårsprognosen ser ut som följer:

 • Om budget är skapad för kategorin så räknas helårsprognosen som differensen mot budgeten i perioden multiplicerat med helårsbudgeten. T.ex. om budget för perioden jan-aug var 8 000 SEK och utfallet blev 8 120, dvs 1.5 % diff och helårsbudgeten är 12 000 SEK så kommer prognosen i augusti för helåret att bli (12 000 * (1 + 1,5 %) = 12 180 SEK).

 • Om det inte finns någon budget angiven för kategorin men det finns ett faktiskt utfall för perioden så kommer Spirecta beräkna prognosen som faktiskt utfall multiplicerat med den delen av året som är kvar. Exempel: utfallet efter 6 månader är 10 000 SEK och budget är 0, då kommer Spirecta prognosticera helårsprognosen till 20 000 SEK.

Flik 5 och 6 - Helår (inkomster / utgifter)

På samma sätt som du kan se detaljerade inkomst / utgiftskategorier i de föregående flikarna kan du göra det även för helårsprognoserna. Det gör du i de sista två flikarna.

1 gillning