Tänker jag rätt med mitt kreditkort och American Express

Så delar jag in alla olika kvitton på vad det är för sorters betalningar, och har sedan möjlighet att säga vilket Kredit det betalas på och då sätts dom in på min American Express Kredit (Skuld) men det ser jag även i mina utgifter.

Den här indelningen lyckas jag inte med när det gäller CSN betalningen. Då CSN betalades ej med en kredit kort utan med ett betalkort.

Här är en artikel som går genom bokföring av kreditkort:

Det är lite svårt att hänga med på exakt hur du tänker men grundtanken med kreditkort är så här:

  1. Du lägger till ett kreditkort som en skuld i under “Tillgångar och skulder”
  2. Du aktiverar den för import (mer info här)
  3. Du importerar historiken från kreditkortet antingen halvautomatiskt eller via BankID.

Två vanliga fallgropar här är:

  • Själva betalningen av kreditkortsfakturan är INTE en utgift, det är en amortering av kreditkortsskulden. Så när betalningen sker från t.ex. lönekontot så är det en amortering (=överföring) från lönekontot till kreditkortsskulden.

  • Att inte ta med betalningen två gånger. Den dyker nämligen ofta både upp på lönekontot som betalar fakturan OCH som “inbetalning” på kreditkortsfakturan. Du ska ju bara ta med den en gång. :+1:

Återkom gärna med följdfrågor så hjälps vi åt.