211206 - Nytt i Spirecta - Avancerad import via Excel, felsökningsrapport m.m

Dagens uppdatering består både av nya funktioner och felrättningar.

Uppdatering av manualen

Vi har lagt mycket tid på att uppdatera forumet som också fungerar som en manual. Framförallt har vi uppdaterat följande sidor:

Forumet har även uppdaterats genom att vi har:

 • färgat alla länkar som går in i verktyget med grön färg
 • lagt till en meny som gör en tydligare skillnad mellan forumet och verktyget
 • städat i forumet för bättre översikt

Ny funktion: Avancerad import med hjälp av Excel (överkurs)

Vi har utvecklat en väldigt avancerad funktion som gör det möjligt att importera vilken typ av transaktion som helst via Excel. Det ger väldigt mycket flexibilitet när man vill göra en större import eller ändringar.

Ny funktion: Rapport som visar överföringar, potentiella dubletter och system-konto överföringar

Vi har lagt till en rapport i Spirecta som hjälper till vid felsökning eller då man vill se speciella typer av transaktioner såsom t.ex.

 • Potentiella dubletter
 • Alla överföringar
 • Alla transaktioner bokade mot systemkontot “eget kapital” i Spirecta

Du hittar funktionen i verktyget under “Rapporter => Övriga rapporter => Felsökningsrapport”.

Mindre ändringar och felrättningar

Nya funktioner och uppdateringar

 • I “Lägg till transaktion”-rapporten kan man nu lägga till en “värdeminskning”-transaktion som kan kopplas till ett inkomstkonto eller mot eget kapital. Tidigare gick det bara mot eget kapital.
 • Vi har uppdaterat många av hjälptexterna inne i verktyget (de till vänster i guiderna) för att bättre länka till forumet och manualen.
 • Fixat så att det senast använda budget-året i budgetrapporterna sparas i en cookie, så att det väljs istället för att man alltid behöver börja rapporten med att byta år.
 • Funktion för att uppdatera flera skulder samtidigt tillagd och finns här.
 • Möjligheten att duplicera en transaktion i “Lägg till transaktion”-vyn.

Felrättningar

 • Felrättning och uppdatering av importmallen för Re:member Card
 • Felrättning och uppdatering av importmallen för Komplett Bank
 • Fix av mindre fel i balansräkningsrapporterna (enligt t.ex. här)
 • Fixat ett fel där man inte kunde välja framtida år i budgetrapporterna
 • Fixat ett fel i balans- och konto-rapporterna när avkastningen blev oändlig som gjorde att rapporten inte kunde visas.
 • Uppdatering av vyn “Dina bankanslutningar” under “Inställningar => Din data” bl.a. med att kuna aktivera, döpa om och radera anslutningar.
 • Fixat fel för några användare där vissa kontoimporter innehöll felaktiga tecken som gjorde att vissa rapporter inte kunde vissa.
 • Bättre status vid uppdatering av en BankID-anslutning
 • Fixade bugg i värdeförändringsrapporterna som gjorde att amorteringar visades felaktigt.