Kapitalkonto - motkonto vid värdeförändring

I Spirecta kan du definiera en inkomstkategori som ett “kapitalkonto”. Det gör det möjligt att mäta och följa upp värdeförändringar på t.ex. värdepapper, bostad, pension och liknande som en inkomst jämte t.ex. löneinkomster.

När man bokför värdeförändringar (både ökning och minskning) av en tillgång så kan man göra det på två sätt i Spirecta. Dessa två sätt finns i detalj beskrivna här:

Men i korthet är skillnaden huruvida man vill kunna se sin värdeförändring som en inkomst parallellt med t.ex. sin lön eller inte. För att ta ett enkelt exempel. Säg att du äger ett boende för 1 000 000 SEK. Om det under ett år ökar i värde med 10 %, dvs 100 000 SEK så bör du bokföra den värdeförändringen i Spirecta på din tillgång “boendet”.

Då finns det två sätt att göra det på:

  • Det förvalda sättet är att man bokför det mot “eget kapital (systemkonto)” vilket innebär att det bara kommer att synas i dina balansrapporter (tillgångar och skulder). Men det kommer inte dyka upp i din resultatrapport som en inkomst om 100 000 SEK det året.

  • Det andra sättet är just att man vill kunna se det som en inkomst. Det vill säga att det blir en så kallad finansiell inkomst. Dvs. jag hade X kr i lön under året och sedan tjänade jag även 100 000 SEK på värdeförändringen på huset (även om det är bundet i huset så klart). Då vill man kunna boka dessa 100 000 SEK mot en inkomstkategori som t.ex. heter “Värdeförändring - bostad”.

För att du i Spirecta ska få rätt i rapporterna och kunna välja “Värdeförändring - bostad” som ett motkonto till din värdeförändring i “Uppdatera värde på tillgång”-vyn så måste du definiera kategorin som ett “kapitalkonto”. Alla inkomstkategorier som är definierade som kapitalkonto dyker upp i rullistan som alternativ för motkonton.

Här definierar du en inkomstkategori som kapitalkonto

För att definiera en inkomstkategori som ett kapitalkonto så går du till “Administrera => Inkomstkategorier => Ändra flera”.

Här dyker kapitalkontona upp

När du har definierat ett kapitalkonto så kommer de dyka upp som alternativ till motkonto. Det gör du under “Administrera => Tillgångar => Uppdatera