Inkomstkvadranten enligt Robert Kyosaki i Spirecta | Rapport i Spirecta

I Spirecta kan du även titta på dina inkomstkategorier utifrån ett perspektiv som den amerikanske författaren Robert Kiyosaki tog fram - den så kallade “Inkomstkvadranten” (eng: cashflow quadrant). Det hjälper dig att se och över tid följa upp hur dina inkomster är kopplade till dina tid, energi och hävstång.

I slutet av 90-talet skrev den amerikanske författaren boken “Rich Dad, Poor Dad” som handlade om hans uppväxt. Han berättar om sin ekonomiska resa där han hade två “pappor”. Den biologiska pappan som var akademiker och inte särskilt duktig på pengar och hans kompis pappa som blev hans “rika pappa”. Sedan använder han dessa två pappor och visar hur olika de resonerar när de ställs inför olika ekonomiska situationer och val.

Så kan du förbättra din ekonomi med inkomstkvadranten

Precis som vanligt är syftet med de olika rapporterna och verktygen i Spirecta att du ska kunna förbättra din ekonomi och ta den till nästa nivå. Robert Kiyosakis inkomstkvadrant är ett sådant verktyg. Genom att kategorisera alla inkomster i en av de fyra kvadranterna så får du se vilken typ av inkomster som du har.

Varje typ av inkomst kan sedan utforskas utifrån perspektiven:

 • Hur mycket pengar tjänar jag i respektive kvadrant?

 • Finns det någon begränsning i hur mycket pengar man kan tjäna i denna kvadrant?

 • Vad är det som utmärker inkomster från respektive kvadrant?

 • Vilka för- och nackdelar har de olika inkomsterna från de olika kvadranterna?

 • Kan jag använda någon slags hävstång för att öka summan inkomster?

 • Hur skulle jag vilja ha det?

Genom att ställa sig dessa frågor och titta på de olika kvadranterna kan du över tid styra dina inkomster mot att komma från de kvadranter som du önskar. De flesta av oss har nämligen i princip alla våra inkomster från en, maximalt två av kvadranterna.

Robert Kiyosakis inkomstkvadrant “cashflow quadrant”

En av de bärande punkterna i boken är den så kallade inkomstkvadranten som visar var alla pengar har sitt ursprung. I all sin enkelhet så är det en kvadrat med fyra delar.

A” - Anställd F” - Förmånstagare / företagare
S” - Självanställd / småföretagare I” - “Investerare”

Det vill säga att han utgick från att man kan ha inkomster såsom.

 • Anställd (“A”) - som anställd så byter man sin tid, kompetens och energi mot pengar. Man kan säga att du är en kugge i ett större maskineri.

 • Självanställd (“S”) - du kan starta eget företag och försörja dig som småföretagare där du byter din tid, kompetens och energi mot pengar. Man kan säga att du är hela maskinen.

 • Förmånstagare (“F”) - du har system som numer försörjer dig oavsett om du är där eller inte. Man kan säga att du har byggt en maskin som nu fungerar utan dig. Exempel är t.ex. att äga ett företag där man inte behöver vara aktiv, rättigheter av olika slag eller liknande.

 • Investerare (“I”) - dina pengar kommer som avkastning från dina investeringar. Man kan säga att du äger maskinen och får ta del av vinsten.

Tid och energi-perspektivet

En av de mer uppenbara skillnaderna mellan de olika kvadranterna är hur inkomsterna är kopplade till tid och energi. På den vänstra sidan i kvadranten (“A” och “S”) använder man sin tid och energi för att tjäna inkomster. Vi går till jobbet och byter vår tid, energi och kompetens mot pengar. Det spelar ingen roll om man gör det som anställd eller i sitt eget företag.

Det i sin tur medför vissa begränsningar som kan vara oönskade. T.ex. eftersom mängden tid är begränsad, vi kan inte jobba 24 timmar om dygnet, så betyder det också att mängden pengar som kan komma från A och S är begränsad. Växlingskursen kan fortfarande vara bra, t.ex. en VD kan tjäna 1 000 kr i timmen medan du och jag tjänar 200 kr i timmen, men vi har båda inkomsten kopplade till en tidsenhet såsom timme, dag eller månad.

Om vi däremot tittar på höger-sidan i form av “F” och “I” så finns det ingen sådan begränsning. Om man investerar sina pengar så kan de jobba 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Precis som ovan så säger det inget om mängden pengar, om jag bara har investerat 100 kr och jag får 1 kr i ränta, så är beloppet litet - men jag har fortfarande inte behövt lägga in mer tid eller energi än det initiala beslutet där jag placerade min hundralapp. Inkomsten är frikopplad från min tid och energi.

Det finns fler perspektiv

Efter hand kommer du som använder Spirecta bli inbjuden till workshop där vi kommer fördjupa oss i inkomstkvadranten och hur du kan använda den tillsammans med Spirecta för att ta din ekonomi till nästa nivå.

Ställ in inkomstkvadrant för respektive inkomstkategori i Spirecta

Du ställer som vanligt in inkomstkvadranten för varje inkomstkategori under “Administrera => inkomstkategorier” och fliken “Ändra flera”. Det ser ut som nedan:

I grova drag kan du tänka som följer när du kategoriserar:

 • A - Anställd” - alla former av lön och ersättning från din anställning samt alla former av bidrag, pension och ersättningar från staten. Inkomster där du aktivt byter din tid mot inkomst.

 • "S - Självanställd" - om du har egen firma utan anställda så kan du sätta din lön här istället för i A.

 • "F - Förmånssystem" - alla former av ersättning som kommer för ett jobb som du har gjort en gång, men inte längre behöver göra för att få ersättningen. T.ex. patent, royalties, utdelning från ett bolag du äger men inte längre behöver jobba aktivt i.

 • "I - Investerare" - alla former av kapitalinkomster, utdelningar och värdeökningar.

Om du har en fråga kring hur du ska kategorisera något, ställ gärna en fråga i forumet så kan vi hjälpas åt. :+1:

Inkomstkvadrantrapporten i Spirecta

När du har ställt in kvadranterna för de olika kategorierna så kan du naturligtvis följa upp det i Inkomstkvadrantrapporten som du hittar under “Rapporter => Resultatrapporter => Inkomstkvadrant-rapporten

Översikten

Översikten summerar hur dina inkomster har fördelats på de olika kvadranterna i den valda perioden. Du kan se belopp och procentsatserna i tabellen. Grafen visar de olika kvadranterna i förhållande till varandra.

Utveckling över tid

I utveckling över tid-fliken har du möjlighet att se hur inkomsterna i de olika kvadranterna har förändrats över tid i den valda perioden. Precis som vanligt så kan du växla mellan olika grafer som visar det i staplar, ytor, belopp eller andelar.

För att få fullt värde av denna rapport

För att få fullt värde av denna rapport så rekommenderar vi att du bokför värdeförändring av dina tillgångar mot dina inkomstkategorier i form av kapitalkonton. Annars är risken att dina kapitalinkomster i “I”-kvadranten inte kommer att visas korrekt.

Läs mer:

1 gillning