Lägg till ett bankkonto, ett betalkort, kreditkort eller annan källa att importera från | Manual

En av de stora fördelarna med Spirecta är att du samlar all din info på ett och samma ställe. För att göra det så behöver du dock importera din data från flera olika källor. De vanligaste källorna att importera från är:

  • Bankkonto
  • Betalkort (t.ex. Revolut eller bankkort kopplat till ditt konto)
  • Kreditkort (kort där du får en räkning och betalar ränta om du är sen med betalningen)

Det som man normalt kanske inte tänker på är att:

  • Bankkontot och betalkortet är tillgångar, medan
  • Kreditkortet är en skuld (då du de facto lånar pengar av kreditkortsbolaget)

För att kunna importera från dessa så behöver du först och främst skapa respektive tillgångar och/eller skulder i Spirecta.

Eftersom de flesta av oss har fler tillgångar och skulder än bara våra bankkonton och kort, har vi i Spirecta att som standard inte göra nya tillgångar eller skulder valbara när man importerar. Det är ju ingen logik i att importera transaktioner från t.ex. ens tillgång “Bostadsrätten”.

För att din tillgång eller skuld ska dyka upp i listan över källor att importera gör du som följer.

Steg 1. Visa översikten med alla dina tillgångar

Det första som du behöver göra är att i huvudmenyn välja “Administrera => Tillgångar”.

Steg 2. Notera vilka tillgångar som är valbara vid import

I översikten ser du direkt vilka tillgångar som kommer att dyka upp som valbara vid import.

Med valbara för import avses den här vyn vid import av t.ex. kontoutdrag.

Steg 3. Gör tillgången valbar för import

Det går att ställa in tillgången som valbar för import på två sätt. Det ena sättet är att välja att redigera tillgången, gå till steg 3 och där välja alternativet under “Ytterligare alternativ”. Det däremot betydligt snabbare sättet är att välja fliken “Ändra flera”.

Där kan du ställa in vilka tillgångar som ska vara valbara för import.

Det är bara att välja “Ja” i kolumnen “Kommer du importera kontoutdrag härifrån?” och sedan välja typ av import och förvälja importmallen.

Färdigt! :+1:

2 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Är det någon skillnad på ett bankkonto och betalkort?

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Kreditkort som man betalar in i förskott på