Tips! Genväg i spirecta - importera inte överföringar mellan egna bankkonton och korrigera saldot i slutet av månaden

En genväg som jag på senare tid mer och mer börjar rekommendera till människor i form av en avvägning mellan arbetsinsats och värde i Spirecta är att:

 • Inte importera överföringar mellan egna bankkonton / Radera dem vid import

  • Det enda undantaget är sparande, dvs. överföring från mitt bankkonto till t.ex. Lysa eller annat sparande.
 • Korrigera saldot på bankkontot i slutet av tidsperioden med hjälp av en korrigeringstransaktion.

Överföringar bidrar inte med så mycket värdefull information

Anledningen till ovanstående rekommendation är framförallt:

 • Den enda informationen som en överföring mellan egna bankkonton bidrar med är att saldot på bankkontot blir korrekt.

 • Det är ju trevligt, men i många fall är svaret på frågan: “Vad var saldot på bankkontot den 17 i en månad?” ganska ointressant. Det ger mig inget värde att agera på eller göra en förändring utifrån.

 • Dessutom så tar det ofta ganska mycket tid att bokföra överföringar mellan egna konton. Det vill säga att jag får lägga ner rätt mycket tid på att få fram information som jag egentligen inte har någon nytta av.

Däremot är det ofta relevant att veta vad saldot var i slutet av månaden eftersom många av oss mäter vår ekonomi på månads- och årsbasis. Sammanfattat kan man säga att:

Det är relevant att veta hur mycket pengar det var på kontot i slutet av månaden, t.ex. per den 31:e i månaden, men mellan 1 och 30 är det inte lika relevant.

Om man kan leva med ovanstående, så kan man ta följande genväg.

Steg 1. Vid import - skippa / radera alla överföringar mellan egna konton

En genväg i Spirecta blir således att helt enkelt radera alla överföringar vid import. Det vill säga markera alla rader som är överföringar mellan dina bankkonton.

Det enda undantaget är:

Behåll överföringar från ditt bankkonto till ditt sparande (t.ex. Lysa, Avanza, Nordnet etc)

Anledningen är att här innehåller överföringen relevant information. När du senare kommer att analysera t.ex. ditt Lysa-konto så är det skillnad på om värdet på 10 000 kr har tillkommit genom att värdet ökat från 1 000 kr till 10 000 kr eller genom att du har skjutit till 12 000 kr och det nu är värt 10 000. Överföringen mellan ditt bankkonto och ditt sparande berättar nämligen hur mycket pengar som du har lagt in.

Exempel

När du har importerat all din historik och all din data för perioden (ofta månadsbasis) och gjort enligt steg 1, då bör du ha alla dina inkomster och utgifter inne. Det är perfekt. Problemet är dock att när du tittar på saldot för dina bankkonton så kommer de vara felaktiga eftersom överföringar av förklarliga skäl saknas.

Låt oss ta ett exempel.

Vi hittar på att det ser ut så här i verkligheten.

Bankkonto 1: Beskrivning Belopp Saldo
Lön 10 000 SEK 10 000 SEK
ICA -500 SEK 9 500 SEK
Överföring till bankkonto 2 -2 000 SEK 7 500 SEK
Circle K -200 SEK 7 300 SEK
Överföring från bankkonto 1 1 000 SEK 8 300 SEK
Bankkonto 2: Beskrivning Belopp Saldo
Överföring från bankkonto 1 2 000 SEK 2 000 SEK
Överföring till Lysa -500 SEK 1 500 SEK
ICA -200 SEK 1 300 SEK
Överföring till bankkonto 1 -1 000 SEK 300 SEK

Vid import skippar du överföringen

När du jobbar med Spirecta i slutet av månaden så:

 • Bankkonto #1 - Skippa “Överföring till bankkonto 2”
 • Bankkonto #1 - Skippa “Överföring från bankkonto 1”
 • Bankkonto #2 - Skippa “Överföring från bankkonto 2”
 • Bankkonto #2 - Skippa “Överföring till bankkonto 1”

Steg 2. Räkna ut korrigeringen som behöver göras

Det gör att transaktionerna som importeras är som följer och det ger även följande felaktiga saldo:

Bankonto 1 Beskrivning Belopp Saldo
Lön 10 000 SEK 10 000 SEK
ICA -500 SEK 9 500 SEK
Circle K -200 SEK 9 300 SEK
Bankkonto 2: Beskrivning Belopp Saldo
Överföring till Lysa -500 SEK -500 SEK
ICA -200 SEK -700 SEK

Det vill säga att nu har:

 • Bankkonto 1 - saldo i verkligheten: 8 300 SEK, saldo i Spirecta 9 300 SEK
 • Bankkonto 2 - saldo i verkligheten: 300 SEK, saldo i Spirecta: -700 SEK

Det här behöver vi korrigera genom att:

 • Minska saldot på bankkonto 1 med 1 000 kronor (=8300-9300)
 • Öka saldot på bankkonto 2 med 1 000 kronor (=300 - (-700))

Det vill säga summan av alla överföringarna mellan kontona.

Steg 3. Lägg till korrigeringstransaktionen

Vi har en lång artikel här kring korrigeringstransaktioner, men i det här fallet så:

 1. Klicka på “Transaktioner => Lägg till transaktion
 2. I transaktionstyp så väljer du "TIllgång - värdeminskning (mot eget kapital)
 3. Sedan väljer du bankonto 1 och anger summan till 1000 SEK
 4. Spara

För det andra bankkonto gör du samma sak:

 1. Klicka på “Transaktioner => Lägg till transaktion
 2. I transaktionstyp så väljer du "TIllgång - värdeökning (mot eget kapital)
 3. Sedan väljer du bankonto 2 och anger summan till 1000 SEK
 4. Spara

På det här sättet så kommer alla inkomster och utgifter nu vara rätt i resultaträkningen och på månadsbasis kommer också saldot vara rätt per den siste i månaden.

Relaterade artiklar

Kommer inte detta leda till att dina avkastningssiffror blir väldigt skeva om man inte har med båda kontona i filtret för grafen? Ja man kollar inte efter avkastning på ett bankkonto, men spirecta kommer presentera informationen. Kollar man i balansrapporten för ett konto så blir det konstigt. Varje månd kommer då ha stora kast när man klickar in och kollar balans etc för kontot.

Det är redan nu konstigt när man sätter startvärde som värdeökning. Man får absurd avkastning.

Hmm… Bra feedback. Det stämmer. Jag har dock inget konkret sätt för hur man tar sig förbi det. :roll_eyes:

Du har ju rätt om startvärdet, det enda som jag ser som lösning är ju att flytta startvärdet så långt bakåt som möjligt att det hamnar “utanför” perioden man har rapporterna. Det är ju därför jag i kom-igång-guiden skriver

Om du vill börja mäta från 1 januari, sätt startvärdena per 31 december.

Då får du problemet på “året innan”. Men ja, problemet finns.