Tips på bokföring av CSN-lån i samband med årsbokslut och CSN:s årsbesked

I samband med årskiftet så får de flesta av oss ett årsbesked från CSN som visar hur mycket vi amorterade, betalade i form av ränta och administrationskostnad under förra året. Nedan följer tips på hur jag själv hanterar det i Spirecta.

Det här sättet att hantera CSN-lånet går i linje med konceptet “tillräckligt bra” men det är inte 100 % korrekt. Det 100 % korrekta sättet finns beskrivet nedan.

  • Jag har en skuld som heter “CSN-lån - Jan” som har ett värde sedan tidigare.

  • Jag har fått ett årsbesked från CSN enligt nedan (eller så kan man logga in på csn.se och ta fram det).

  • Under det gångna året har jag bokfört alla betalningar till CSN som amorteringar av skulden. Det vill säga att jag har historiskt ignorerat den marginella räntan på 0.05 % och administrationskostnaden.

  • Att jag har historik som går tillbaka till 2021-01-01

Årsbeskedet som jag fick ser ut som följer.

Då använde jag årsbeskedet för att:

  • Kontrollera att den totala skulden per 2021-01-01 i Spirecta var 132 844 SEK. Om den inte vore det så hade jag lagt till en korrigeringstransaktion den 2020-12-31 i form av en värdeökning eller en värdeminskning beroende på vad som krävts.

  • Jag lade till en utgift 2021-12-31 som heter “Ränta - CSN” på 61 kr som jag bokförde på samma konto som jag har mina övriga räntekostnader. Det finns ingen mening tänker jag att ha en CSN-ränta kategori för en utgift om 61 kr per år.

  • Jag lade även till en utgift 2021-12-31 som heter “CSN - administrationskostnad” på 150 kr som jag bokförde mot övriga kostnader.

  • Sedan sänkte jag en tidigare CSN-amortering med 211 kr.

Det vill säga att jag “låtsas” att administrationsavgiften och räntan betalades den 31 december. Det är inte 100 % korrekt, men helt okej för att få en totalbild.

Sedan kontrollerade jag naturligtvis att den utgående balansen på 2021-12-31 var 122 905 SEK.

Det 100 % korrekta sättet att göra det på

Om man vill vara supernoggrann så är det korrekta sättet att bokföra CSN-transaktionerna på följande. Anledningen till att jag inte gör det är att det tar för mycket tid i förhållande till värdet som det ger.

Om man t.ex. har CSN-betalningarna på autogiro så dras de varje månad på t.ex. 846 kr i mitt fall. Om man loggar in på CSNs hemsida så kan man se hur fördelningen är mellan ränta och amortering.

Det korrekta sättet vore då att i samband med importen av ett kontoutdrag dela upp transaktionen i två. I mitt fall på en räntebetalning om 5 kr och en amortering om 841 kr. Det tar dock längre tid, man kan inte använda auto-kategoriseringen.

Mitt sätt enligt ovan ger samma slutresultat på helårsbasis på bekostnad av att amorteringarna och räntebetalningarna inte hamnar på rätt datum.

Relaterade artiklar

Nedan följer två relaterade artiklar om CSN:

Du hittar alla artiklar om CSN i forumet här.