Kom igång - Steg 1 - Skräddarsy dina inkomstkategorier

Det första steget i kom-igång-guiden går snabbt och handlar om att se över de fördefinierade inkomstkategorierna. Du tar bort de som du inte gillar och lägger till eventuella som saknas.

Precis som vanligt kan du välja att titta på videon eller läsa texten. Det går bra vilket som. :blush:

Uppgift: skräddarsy dina inkomstkategorier

Det första steget i kom-igång-guiden handlar om att skräddarsy inkomstdelen i Spirecta så att den matchar verkligheten. Det här steget går fort eftersom du mer eller mindre bara ska “godkänna” de fördefinierade kategorierna. Det är bara om du hittar några avvikelser som du behövera göra några förändringar.

När du startade ditt Spirecta-konto så skapde vi ett antal fördefinierade inkomstkategorier och grupper. I korthet är en inkomstkategori ett ställe där du i framtiden kommer kategorisera (“bokföra”) inkomster av samma typ. Om du är osäker på vad en inkomstkategori är, läs gärna lite längre ned på sidan i överkursdelen.

Visa kategorierna som finns med från början

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg. Precis som tidigare är “tillräckligt bra” målet att sträva efter. Det behöver inte bli perfekt från början och du kan alltid ändra i efterhand.

Målet med detta steg: att du känner dig nöjd med att dina inkomstkategorier i verktyget i stora drag motsvarar de typer av inkomster som du brukar få i verkligheten.

För att uppnå målet ovan rekommenderar vi att du gör nedanstående uppgifter.

 • Uppgift: Öppna översikten som du hittar i menyn under “Administrera => Inkomstkategorier” i Spirecta och bekanta dig med inkomstkategorierna.

 • Förslag 1) Ta bort de inkomstkategorier som inte är relevanta för din ekonomi. Om du t.ex. inte har barn, ta bort kategorin “Barnbidrag”. Om du är ensam i din ekonomi, ta bort “Lön person #2”. Behåll dock observationskontot, det kommer vi återkomma till senare.

 • Förslag 2) Byt namn där det är nödvändigt. T.ex. byt namn “Lön person #1” till “Lön - Anna” eller “Lön - Martin” för att göra det mer personligt.

 • Tips! Du kan även skapa nya inkomstkategorier eller nya inkomstgrupper via knapparna uppe till höger i översikten.

Om du vill ändra flera inkomstkategorier samtidigt så går det bra. Vi rekommenderar att inte ta bort kategorin: “observationskonto inkomster”. Vi kommer att återkomma till den kategorin senare i kom-igång-guiden.

Överkurs: “tillräckligt bra” är målet att sträva efter

Visa vårt resonemang om konceptet "tillräckligt bra"

I flera delar i Spirecta kommer vi att återkomma till konceptet “tillräckligt bra”. Det är lätt att fastna i att man i Spirecta ska göra “rätt” eller göra uppgifterna och bokföringen perfekt. Vår tro är att det är kontraproduktivt och inte ett mål att sträva efter. Anledningarna är flera:

 • Du har inte all information idag - när du börjar med Spirecta så är det svårt att ha koll på alla delarna, hur det hänger ihop och vad du i framtiden kommer vilja ha ut från verktyget.

 • Det går alltid att ändra allt - inget i Spirecta är statiskt utan allt går att ändra, anpassa och finjustera. Det är något som vi som använt Spirecta länge fortfarande håller på med efter flera år.

 • Det är en risk för suboptimering - om du har flera steg att göra eller flera problem att lösa och du lägger all fokus på att ett problem ska bli löst perfekt, riskerar du att de andra problemen förblir olösta. Det i sin tur är ofta värre än att alla problemen blir lösta på en “tillräckligt bra”-nivå

När du gör uppgifterna i kom-igång-guiden, gör dem därför bara tillräckligt bra. Det är viktigare att du kommer vidare och kan skörda vinsterna från att vara igång. :blush:

Överkurs: introduktion till inkomstkategorier och kategorigrupper

Visa introduktionen till inkomstkategorier och kategorigrupper

En privatekonomi består alltid av fyra delar som väldigt förenklat kan definieras som följande:

 • Inkomster - pengar in i din ekonomi, t.ex. lön och bidrag

 • Utgifter - pengar ut ur din ekonomi, t.ex. mat, resor, nöje och liknande

 • Tillgångar - sådant som du äger som du kan sälja eller som skapar avkastning, t.ex. bankkonto, bostadsrätt, aktier och fonder.

 • Skulder - pengar du är skyldig någon annan, t.ex. bolån

I dessa första stegen i kom-igång-guiden kommer du få skräddarsy Spirecta så att de olika delarna i Spirecta matchar de olika delarna i ditt liv och din ekonomi. Den här första delen handlar om att titta över de fördefinierade inkomstkategorier som vi har skapat åt dig. Vi definierar en “inkomstkategori”:

Inkomstkategori - En “påse” som samlar alla inkomster av samma typ. T.ex. i kategorin “Lön” kommer du bokföra alla dina löneutbetalningar. På samma sätt som vi föreslår att du kategoriserar utbetalningar av barnbidrag i en egen kategori “Barnbidrag”.

När du har lagt in (“bokfört”) ett antal transaktioner kommer de olika rapporterna att sammanställa dina inkomstkategorier så att du kan se t.ex. hur mycket lön har du fått, hur mycket bidrag har du fått och så vidare. Se bilderna från rapporterna nederst på sidan.

För att få ut ett större värde vill man ibland “gruppera” ett antal kategorier av samma typ i en så kallad “kategorigrupp”. Vi definierar den enligt nedan:

Kategorigrupp - En grupp av flera inkomstkategorier av samma typ. T.ex. om du har både barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning kan det vara rimligt att skapa en grupp som heter “Bidrag”. Eller om man är två personer i hushållet kan man ha en kategorigrupp “Löner” som består av två inkomstkategorier “Lön Anna” och “Lön Martin”.

Du som är van från företagsbokföring kan tänka på kategorier som “bokföringskonto” och kategorigrupper som “kontogrupper”.

Om du vill läsa ännu mer så rekommenderar vi följande artikel:

Den går genom lite historik kring klassisk bokföring hur Spirecta applicerar den på en privatekonomi.

Överkurs: exempel från rapporterna

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt in dina data i form av transaktioner, kommer t.ex. 12-månaders-rapporten visa följande sammanställning på inkomstgruppnivå. Du behöver inte göra något med nedan, utan det är bara en inspiration så att du ser hur den här delen hänger ihop med resten. :+1:

Naturligtvis kommer du även kunna få den nedbruten per inkomstkategori som t.ex. i resultaträknings-rapporten:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till steg 2 i kom-igång-guiden
:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen