Tydligare tabeller och grafer för resultatrapporter

Resultatrapporterna är snåriga att avläsa. Det är svårt att följa månad för månad och se vad som händer samt vad som händer på årsbasis. Att avläsa totala resultatet för en månad eller ett år är enkelt. Att se vad som händer över tid är svårt.
Jag upplever att flera ställen behöver ändras för att förtydliga och förenkla.
Först exempel och sen lösningar.

Om man kollar på sin resultaträkning är översikten för perioden okej. Går man vidare och tittar på utgifter grupperade ser det också okej ut, hur mycket har vi lagt på varje kategori över perioden.


Nu börjar problemen: jag vill se vad som är kostnadsdrivande för en viss grupp. Tex fordon.

Öppnar ”utgifter (detaljerade)”. Då visas helt plötsligt grafen åt andra hållet med horisontella staplar. Alla är sorterade i storleksordning och det är omöjligt att veta vilken grupp ett utgiftskontot hör till, grupperingen har förlorats.
Har jag tre grupper:
*bil
*bostad
*fritidshus
Där varje grupp har ett konto som heter ”försäkring”. I den detaljerade vyn är det omöjligt att veta vad som tillhör en viss grupp.

Notera de två understrukna raderna vilken tillhör bilen och vilken är bostad?

Alla utgiftskonton visas inte! Den största utgiften, ”bränsle” finns ej grafen!

Sammanfattning

Nu bor jag i hyresrätt och betalar inget underhåll för bostaden, så just denna gick ju att lista ut.

I den här vyn skulle jag vilja dela upp presentationen av perioden månadsvis eller hela perioden. Samt ha andra grafer, kommer till det.

Okej det gick inte att lista ut i den detaljerade vyn vad som är kostnadsdrivande för bilen.

Tillbaka till den grupperade vyn, klicka på ”fordon” i tabellen för att komma till den utgiftskategorigruppen.

I den gruppen kan jag se nedbrytning av utgifterna per månad. Men jag kan fortfarande inte se i grafen vad jag spenderat på i varje månad.

För att se utgifterna per kategori varje månad måste man läsa i tabellerna! Ej användarvänligt, speciellt när tabellerna ser ut såhär:


Man ser inte alla kategorier samtidigt.

Hur ska jag intuitivt kunna se nedbrytningen av utgifterna i en kategori månad för månad? Det kanske finns en annan rapport eller sida man ska kolla på? Just nu är det mycket detektivarbete för att hitta utgifterna som springer iväg.

Om man tittat på rapporten 12 månader resultatrapport får man viss information men endast årsvis. Jag skulle vilja ha den informationen årsvis men grupperat per månad eller dag. Med andra grafer.
Samt möjlighet att ställa in period själv.


Det är dock samma problem här som i de tidigare rapporterna. Det går inte att avgöra vad som hör till en specifik grupp.

Jag föreslår följande ändringar:
Resultaträkning:

 • månadsvis gruppering av perioden man ställer in för resultaträkning. År, kvartal, månad, vecka, dag. Raden ”detaljnivå” läggs till, lika som balansrapporter.
 • Saknar en annan graf som visar resultatet per månad med alla grupper eller kategorier, (resultatrapporter: inkomster och utgifter, grupperat och detaljerat) nämligen
  Den funkar för både hela perioden eller månad för månad, till och med ner på dag för dag. Hooverfunktion för namn samt en färgkodning i tabellen nedan. Stapeldiagram i all ära men ibland är lite färg och mjuka former det som behövs, alla fungerar olika och man kan till och med få välja :blush:
  Det bör vara fler färger än du har i din grafiska profil. Se standarden WCAG 2.0 för vägledning gällande nyanser. Den säger dock att man inte endast bör använda färger för att urskilja information (kap 1.4.1). Men något tydligare än 50 shades of green bör gå att göra :slight_smile:
  Grafen för resultatrapport 12 månader, per kategorigrupp, är en fingervisning om vad som funkar!

Resultat för utgiftskategori:

 • graf med detaljerad vy, när man visar resultat för en utgiftskategorigrupp. Alltså varje ingående utgiftskategori ska visas i en graf månad för månad.

12 månaders resulatrapport:

 • möjlighet att själv välja period och visa samma information.

 • tydligare grafer, jag förstår att du vill hålla dig till ett färgtema men det finns bara så många nyanser av grönt jag kan se.

 • Dela upp ”per kategorigrupp” och ”per kategori” i inkomster och utgifter.

 • Visa ”per kategori” med tydligare grafer som diskuterat tidigare för resultatrapporter. Grafen ”per kategorigrupp” är faktiskt en sån som skulle kunna funka i alla grafer jag klagat på.


  Men ta bort månaden i den svarta rutan, jag ser det i botten.
  Såhär skulle det kunna fungera när grafen visas efter ”Per kategori”. Alla kategorier (konton) med, grupperade efter kategorigruppen. Kategoriguppen står på den övre raden där det står ”Jun” och kategorin (kontot) står på den andra raden. Varje stapel ska sorteras likadant oavsett storlek. Den verkar göra så idag.

 • möjliggör visning av olika detaljnivå, år, kvartal, månad, vecka, dag. Man kan göra grafen rullbar i sida för att få med allt.

 • Gruppera ”per kategori” efter kategorigrupperna.

 • Bestäm dig för ett namn för samma informationsnivå. Ska det heta ”Per kategori” eller ”detaljerad” när man visar på inkomst/utgiftskonto-nivå. 12 månaders resultatrapport och ”resultaträkning” har olika namn.

Bugg: alla utgiftskonton visas inte i den detaljerade grafen.

4 gillningar

Sjukt bra feedback. Jag tror att allt det här borde gå och fixa. Men jag kommer inte kunna börja på det förrän om tidigaste 14 dagar.

Det ligger i alla fall prioriterat i min utvecklingskö. :+1:

2 gillningar

Grymt bra åsikter @Muraks och jättebra @janbolmeson att det ”borde” gå att lösa! :ok_hand:t2::clap:t2:

Har nu börjat jobba på det här. Det här ligger i kön:

 1. Bryta upp kategorigrupper och kategorier i två flikar var, en för inkomster och en för utgifter
 2. Lägga till ett staplat ytdiagram som graf med andra färger än 50 nyanser av grönt… :rofl:

Tänker att vi tar nästa runda inkrementellt, hoppas det är ok. :+1:

Jättebra! Jag är spänd på att se vad du kan göra.

Här är version 1.0 som ligger ute nu. Hur känns det?

Inkomster (grupp)

Utgifter (grupp)