Uppdatera värdet på en skuld eller tillgång | Manual

Den här fördjupningsartikeln i manualen hjälper dig att förstå hur du uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld.

Den här artikeln är överkurs och går genom alla sätten i stor detalj. I korthet uppdaterar du värdet på en tillgång eller skuld genom något av följande sätt:

Uppdatera via “Nuvärde”-fliken i översikten. Gå till “Administrera => Tillgångar” och klicka på fliken “Nuvärde”. Klicka på fliken “Uppdatera värde” för din tillgång och följ guiden.

De två andra sätten är:

Under 2022 hoppas vi släppa en funktion som kan uppdatera värdet på vissa tillgångar automatiskt. Mer info kommer senare.

Om du inte får rätt på det, återkom till oss genom att klicka på “Hjälp”-knappen nere till höger.

Hälsningar,
Jan

Överkurs: Introduktion till hur Spirecta beräknar värdet på en tillgång

Visa överkursavsnittet

Eftersom Spirecta bygger på klassisk bokföring så beräknas värdet på dina tillgångar på ett lite speciellt sätt. I korthet kan man säga att värdet på en tillgång är summan av alla transaktioner till och från tillgången.

Låt oss anta att du har ett investeringssparkonto (ISK) hos t.ex. en fondrobot. Värdet på din tillgång beräknas utifrån följande transaktioner.

Datum Transaktion Belopp Värde på tillgången
2021-12-01 Kontot har öppnats 0
2021-12-10 Första överföringen från ditt vanliga bankkonto +10 000 10 000
2021-12-17 Värdeförändring +2 000 12 000
2021-12-25 Månadssparande +1 000 13 000
2021-12-28 Värdeförändring -1 000 12 000
2021-12-31 Uttag -5 000 7 000

När man tittar på tabellen ovan blir det ganska naturligt att se att värdeökningen bara är 2 000 SEK. Alla andra pengar fram till den 25 december är ju pengar som jag har fört över från andra bankkonton. Förhoppningsvis är ovan tydligt. :+1:

Uppdatering av tillgångars värde i Spirecta

Spirecta ska ju efterlikna verkligheten och därför behöver vi bokföra på samma sätt som ovan i Spirecta. Det blir egentligen ganska naturligt för när du importerar kontoutdragen från dina vanliga bankkonton så kommer överföringen (2021-12-10, 2021-12-25 och 2021-12-31) att dyka upp i kontoutdraget.

Om du har gjort det korrekt i Spirecta så kommer saldot beräknas korrekt både på ditt bankkonto och på din tillgång. Det kluriga är att bokföra värdeförändringen den “2021-12-17”. Det kan du göra på lite olika sätt i Spirecta.

Alt 1) Uppdatera ett värde genom att använda vår guide

Visa mer information

Vi har även en guide som hjälper dig att uppdatera värdet på en tillgång

Den fungerar på samma sätt som alternativ 1) och 2) men hjälper dig med beräkningen genom att den räknar ut differensen från det dagsaktuella värdet. Så om värdet är 100 000 SEK idag och du fyller i 78 155 SEK som nedan

Så kommer den räkna ut differensen om 21 845 SEK.

Notera att den här funktionen alltid utgår från det senast aktuella värdet när den beräknar differensen.

Alt 2) Uppdatera värdet på flera tillgångar samtidigt

Visa mer information

För att underlätta processen när man ska uppdatera flera tillgångar samtidigt så har vi även en funktion för det.

Där får du en lista på alla dina tillgångar och du kan fylla i nytt värde. Precis som guiden ovan utgår den från det senaste aktuella värdet och genom att ange nytt värde så räknar Spirecta ut differensen och sparar det.

Det viktiga när du använder den här funktionen är att du redan har bokfört eventuellt månadssparande till tillgången. För om du t.ex. inte har bokfört månadssparandet och sedan uppdaterar värdet på tillgången till det dagsktuella värdet (men tillgången har egentligen fått ett månadssparande som inte är bokfört i Spirecta) så kommer du få fel i avkastningsberäkningar (men inte saldo).

Alt 3A) Öka värdet på en tillgång genom en enskild transaktion

Visa mer information

Du kan antingen lägga till transaktionen som en enskild transaktion. Det gör du under “Transaktioner => Lägg till transaktion”. I transaktionstypen väljer du “Värdeökning av en tillgång” och sedan följer du instruktionerna.

Notera att när du anger beloppet så måste du ange bara själva värdeförändringen. I vårt exempel för 2021-12-17 blir det 2 000 kr. Du anger INTE värdet av tillgången eftersom värdet som sagt beräknas som summan av alla transaktioner.

Alt 3B) Minska värdet på en tillgång genom en enskild transaktion

Visa mer information

Om värdet på din tillgång har minskat som i exemplet 2021-12-28 så kan du använda samma steg som förut och lägga till en enskild transaktion. Det gör du under “Transaktioner => Lägg till transaktion”. I transaktionstypen väljer du “Värdeminskning av en tillgång (mot eget kapital)” och sedan följer du instruktionerna.

Precis på samma sätt så är beloppet du anger värdeförändringen (1 000) och inte värdet på tillgången. Du behöver inte heller ange det som “minus” utan du anger beloppet som 1 000 SEK, tack vare att du valt typen värdeminskning kommer Spirecta få rätt på tecknen i alla fall.

Övrigt

Motkonto “Eget kapital” eller “Kapitalkonto”

Visa mer information

Lite beroende på hur du väljer att jobba med Spirecta så kan man bokföra värdeförändringen för en tillgång som en inkomst (“värdeförändring”) eller bara som värdeökning. i Alt 4) har du möjligheten att bokföra mot “eget kapital” (förvalt) som innebär att värdeökningen kommer bara synas i dina balansrapporter och det kommer inte bokföras som en inkomst.

Vissa vill däremot bokföra kapitalinkomster precis som vilken löneinkomst som helst. Det går också att göra och då väljer du bara rätt inkomskonto i listan. I alt 1 och alt 2 väljer du istället följande transaktionstyper:

Var uppmärksam på ordningen

Visa mer information

För att värdet (saldot) på din tillgång ska stämma så behöver du vara noga med datum-ordningen för när du bokför transaktionerna. Om du t.ex. börjar 1 februari och allt stämmer och du sedan får feeling och vill uppdatera värdet per 1 januari, så kommer du få en transaktion före din första transaktion och då kommer saldot på alla efterföljande transaktioner bli fel.

Relaterade artiklar

Du kan även ha glädje av följande artiklar:

Hej Jan,
Jag har laddat över från Balansbladet och får då inte fram “Uppdatera värde” på några andra tillgångar än den jag lade till här i Spirecta. Bugg eller behöver jag göra något för att det ska vara möjligt?

Det beror på at det finns två sätt att uppdatera värdet på. Det ena är genom knappen uppdatera värdet och det andra är genom att göra det indirekt via överföringar från och till kontot.

I det här fallet har den satt som standard att göra det indirekt via överföringar. Du kan dock ändra det genom att:

  1. Välj “Administrera” i menyn “Tillgångar och skulder” (direktlänk)
  2. Klicka på ändra på respektive tillgång
  3. Klicka dig fram till steg 3. för att uppdatera tillgången
  4. I Steg 3. Klicka fram “Visa ytterligare alternativ”
  5. Under “Övriga alternativ”, klicka i “Tillåt direkt uppdatering av värdet”

När du har gjort det, då kommer “Uppdatera värde”-knapparna fram på tillgången.

Se bilden nedan:

Återkom om det skulle vara något mer!

Tack för att du använder Spirecta!
Jan