Systemkategorin: Eget kapital | Manual

Eget kapital i Spirecta och en privatekonomi

I klassisk företagsbokföring definieras eget kapital som värdet av alla tillgångar minus värdet på alla skulder. Det vill säga enligt följande formel.

Eget kapital = Tillgångar - Skulder

Tolkningen av eget kapital i företagsredovisning hänvisar till det värdet som ägarna av företaget har. På det sättet kan man se det som själva nettoförmögenheten. Det är också det egna kapitalet som gör att balansräkningen balanserar, det vill säga att:

Tillgångar - Skulder - Eget kapital = 0

I en privatekonomi behöver fortfarande balansräkningen också balansera, men det är inte logiskt med konceptet “eget kapital” som det är för ett företag. Därför har vi behövt göra vissa anpassningar av Eget kapital-kontot.

Så här relaterar Spirecta till eget kapital

I Spirecta har vi valt att göra det egna kapitalet till en systemkategori. Det vill säga att den finns där, men den finns dold i bakgrunden. Istället visar vi bara dina tillgångar och skulder eftersom det är så vi är vana att se vår ekonomi.

När du skapar ditt konto på Spirecta så skapas automatiskt en skuld som heter “Ditt eget kapital”. Den här döljs sedan och visas inte i skuldöversikterna eller i någon av rapporterna.

Det är även det här kontot som Spirecta använder som motkonto när du vill göra en förändring (t.ex. värdeförändring av en tillgång, skuld) utan att att välja ett motkonto.

Eget-kapital är kritiskt för att Spirecta ska fungera

För att det ska gå ihop matematiskt behöver det således finnas ett eget kapital-konto och du behöver dessutom berätta för Spirecta vilket det är. Notera att det här sköts automatiskt och den enda gången du egentligen behöver göra en förändring är om du har valt att radera all data och vill börja om.

Du ställer in Eget kapital-kontot via Inställningar → Din ekonomi → Konto för eget kapital. Se bild nedan:

Så här skapar du ett Eget kapital-konto

För at skapa ett Eget kapital-konto som du kan ställa in under inställningar så gör du som följer:

  1. Skapa en skuldgrupp om du inte har gjort det. Döp den till t.ex. “Eget kapital”
  2. Skapa en skuld. Döp den till “Eget kapital (systemkonto)”.
  3. Gå till Inställningar → Din ekonomi.
  4. Under “Konto för eget kapital”, välj den nyligen skapade skulden
  5. Klicka på spara

Om du har några frågor eller funderingar. Svara i tråden nedan.

Motkonto

På många ställen i Spirecta kommer du således dyka på konceptet “Motkonto”. Det är oftast en fråga kring vart pengarna togs ifrån.

Om vi t.ex. antar att du handlade mat för 600 kr så kan du ha betalat via betalkort (=tillgång) eller via ett kreditkort (=skuld). Mot kontot är helt enkelt det bokföringskontot som vi använder för att balansera ditt matköp på andra sidan i dubbelkonteringen.

I Spirecta försöker vi göra det här så användarvänligt som möjligt så att du oftast bara jobbar med en sida i dina transaktioner. T.ex. när du importerar en kontohistorik så väljer du motkontot i steg 1 och sedan vet vi att alla transaktioner sker mot det kontot.

Specialfallet - motkontot “eget kapital” vid värdeförändring av tillgångar och skulder

I Spirecta har vi valt att göra en sak som “bryter” mot klassisk företagsbokföring för att öka användarvänligheten. Normalt sett bokför man nämligen värdeökning på tillgångar som en finansiell inkomst och en värdeminskning på tillgångar som en avskrivning.

Det är överkurs och har ingen praktisk nytta i en privatekonomi. På samma sätt finns det i företagsbokföring ett konto som heter “Eget kapital”. Det anger värdet på företaget som man ser som skulden som företaget har till ägarna. Inte heller det har någon praktisk betydelse i en privatekonomi.

Därför har vi valt att “dölja” Eget kapital-kontot och använda det som ett “hemligt”-konto som inte syns i några rapporter. Det ger oss också möjligheten att ensidigt öka eller minska värdet på tillgångar och skulder utan att det syns någonstans.

Eget kapital som motkonto när du uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld

Således, om du väljer “Eget kapital”-kontot som motkonto när du uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld - något vi starkt rekommenderar - så kommer det i rapporterna se ut som en värdeökning/minskning utan att det påverkar något annat bokföringskonto. Det är så vi är klassiskt vana att tänka kring vår privatekonomi.

Välj ett annat motkonto när du uppdaterar värdet på en tillgång eller skuld

Om du istället väljer att använda ett annat konto när du uppdaterar en tillgång eller skuld, så rekommenderar vi starkt att du har skapat ett inkomstkonto som t.ex. heter “Kapitalinkomster” eller “Värdeförändring värdepapper” eller motsvarande.

Fördelen med en sådan - lite mer avancerad approach - är att du faktiskt kan följa värdeförändringen på dina tillgångar / skulder parallellt med t.ex. din löneinkomst.

Vilket sätt ska du välja?

I Spirecta fungerar båda sätten, men vi rekommenderar det första med att välja motkontot “Eget kapital” för att det här lägst tröskel att jobba med och förstå.

Frågor, funderingar eller kommentarer? Svara nedan!

Relaterade artiklar

Om du gillade den här artikeln då kan du även ha glädje av följande

Relaterade artiklar

Du kan även ha glädje av följande artiklar: