Skapa en transaktion manuellt

Introduktion

Eftersom Spirecta bygger på klassiska bokföringsprinciper så fungerar det mesta som vanligt när det gäller dubbelkontering med debet och kredit. Nedan använder jag uttrycket “konto” i form av “bokföringskonto”. I klassisk bokföring kallas nämligen allt för bokföringskonto oavsett vilken typ det är (inkomst, utgift, tillgång eller skuld).

Som privatpersoner är vi dock mer vana att kalla det för andra saker. Så nedan följer en liten läsguide.

 • Inkomstkonto = inkomstkategori
 • Utgiftskonto = utgiftskategori
 • Tillgångskonto = tillgång
 • Skuldkonto = skuld
 • Kontogrupp = kategorigrupp

Använda guiden “skapa transaktion”

I Spirecta har du jämte de semi-automatiska funktionerna för att importera kontoutdrag även möjlighet att skapa en transaktion manuellt. Det gör du via “Inkomster och Utgifter” och “Lägg till transaktion”.

Då kommer du till följande vy där du anger:

 • Datum
 • Titel
 • Kommentar
 • Typ av transaktion

Typer av transaktioner i Spirecta

I Spirecta får du sedan välja följande på följande typer av transaktioner:

image

När du väljer en sådan så får du hjälp med en guide att fylla i siffrorna. Som t.ex. i bilden nedan.

Överkurs härifrån och ner

Guiden ovan hjälper dig att skapa det korrekta bokföringsunderlaget utan att behöva kunskap och debet och kredit. Det är egentligen allt du behöver veta. Vad som sedan händer i bakgrunden är att Spirecta skapar korrekta debet- och kredit-verifikationer.

I exemplen nedan anger (-) eller (+) hur värdet kommer förändras. (+) anger att det ökar och (-) anger att det minskar. Det anger således inte om beloppet är positivt eller negativt. Belopp i bokföring är alltid plus. Man styr huruvida det är en utgift eller inkomst eller något annat via kombinationen av kredit och debet.

Vanliga transaktioner i Spirecta

Den absoluta majoriteten av transaktioner som du kommer bokföra i Spirecta kommer hamna i någon av de följande typerna.

1. Vanlig inkomst

En vanlig inkomst, typ en lön som betalas in på ett bankkonto kommer att bokföras enligt följande:

 • Inkomstkonto: kredit (+)
 • Tillgångskonto: debet (-)

2. Vanlig utgift (t.ex. faktura, betalkort, autogiro) betald via ett bankkonto

Här hamnar majoriteten av dina utgifter och betalningar som görs från ditt bankkonto via faktura, autogiro, betalkort (som t.ex. Revolut) eller liknande.

 • Utgiftskonto: debet (+)
 • Tillgångskonto: kredit (-)

3. Vanlig utgift (t.ex. faktura) betald via ett kreditkort

Skillnaden mot föregående typ av transaktion är att här betalas utgiften genom att en skuld ökas. Det är allt som vi betalar via vårt kreditkort som ökar vår skuld som vi i slutet av månaden amorterar på.

 • Utgiftskonto: debet (+)
 • Skuldkonto: kredit (+)

4. Amortering på en skuld och t.ex. betalning av kreditkortsräkning

I det här fallet kommer du ta pengar från t.ex. ett bankkonto och minska värdet på en skuld, t.ex. ett bolån eller kreditkort.

 • Tillgångskonto: kredit (-)
 • Skuldkonto: debet (-)

5. Återbetalning / retur av ett köp (till ett bankonto)

 • Tillgångskonto: debet (+)
 • Utgiftskonto: kredit (-)

6. Återbetalning / retur av ett köp till ett kreditkort

 • Skuldkonto (kreditkortet): debet (-)
 • Utgiftskontot: kredit (-)

7. Överföring mellan två tillgångar (t.ex. överföring mellan bankkonto, månadssparande)

 • Tillgångskonto (från-konto): kredit (-)
 • Tillgångskonto (till-kontot): debet (+)

8. Upptagande av lån

 • Skuldkonto: kredit (+)
 • Tillgångskonto: debet (+)

Specialtransaktioner i Spirecta mha dolda eget-kapital-kontot

För att förenkla för dig som användare har vi valt att dölja det så kallade “Eget kapital”-kontot. Det innebär att du kan göra t.ex. en värdeförändring av en tillgång eller skuld utan att behöva använda ett inkomst/utgiftskonto som motkonto. Det gör det enklare att förstå och följa och inte minst slippa ingående balanser. Läs gärna mer här och här.

Värdeökning av en tillgång / Startvärde på en tillgång

 • Tillgången som ska ökas i värde: debet (+)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): kredit (+)

Värdeminskning av en tillgång

 • Tillgången som ska minskas i värde: kredit (-)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): debet (-)

Utökning av en skuld utan att pengarna sätt in på ett konto

 • Skulden som ska utökas: kredit (+)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): debet (-)

Amortering av en skuld utan att pengarna tas från ett bankkonto

 • Skulden som ska minskas: debet (-)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): kredit (+)

Transaktioner som är ovanliga och vi avråder från (men går att bokföra)

Ökning av ett inkomstkonto utan att pengarna bokförs mot en tillgång som bankkonto (avrådan)

Vi avråder från användningen av den här transaktionstypen. Det enda användningsscenariot är egentligen en korrigering där man inte vill förändra saldot på ett tillgångskonto eller skuldkonto.

 • Inkomstkonto: kredit (+)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): kredit (+)

Ökning av utgiftskonto utan att pengarna bokförs (avrådan)

Vi avråder från användningen av den här transaktionstypen.

 • Utgiftskonto: debet (+)
 • Eget-kapital-kontot (=skuld): kredit (+)

Överföring skuld till skuld

Den här ovanlig eftersom pengarna ofta mellanlandar på ett bankkonto (=tillgång)

 • Skuld (som utökas): kredit (+)
 • Skuld (som sänks): debet (-)

Överföring inkomst till utgift eller vice versa

Är ologiskt och bör inte finnas.