Kom igång - Steg 5 - Lägg in alla dina skulder och kreditkort

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att se till att alla skulder och kreditkort du har i verkligheten också återspeglas i Spirecta. Det vill säga att om du t.ex. har lån på ditt boende uppdelat i flera bolån eller du har ett eller flera kreditkort i verkligheten så behöver du lägga till alla dessa i Spirecta.

Uppgift 1. Lägg in alla dina skulder

Beräknad tidsåtgång: 5 - 15 minuter

Mål: att majoriteten av dina skulder som du har i verkligheten finns med i listan över dina skulder i Spirecta.

En skuld är väldigt förenklat ett lån av någon annans pengar som man betalar ränta på. Skulderna som du får i Spirecta från början är generella för att passa så många som möjligt. Därför är det viktigt att du lägger lite tid på att skräddarsy dem så att de matchar din ekonomi.

Steg 1.1: Öppna översikten med dina skulder genom att gå via menyn “Administera → Skulder” och bekanta dig med vyn.

Steg 1.2: Lägg till de skulder som du har i verkligheten som saknas i Spirecta.

Klicka på knappen "lägg till en

Då får du upp följande vy:

Där du kan ange:

 • Namn - ange ett beskrivande namn t.ex. “Anna - American Express” om det är ett kreditkort vi lägger till.

 • Grupp - ange vilken typ av skuld det är, t.ex. kreditkort, bolån, studentlån eller något annat. Om du saknar en grupp t.ex. “Lån till föräldrarna” så kan du skapa det här.

 • Visa i importlistan? - Ange “JA” för kreditkort och “NEJ” för allt annat.

 • Startvärde - om du har ett värde på skulden per idag, fyll i det. För kreditkort kan du ofta lämna den 0 för att göra livet lite enklare. :slight_smile:

 • Startdatum - om du vill ha ett annat startdatum för ditt startvärde så kan du ändra det här.

Steg 1.3: Gör om steg 2 tills alla skulder som du har i verkligheten också ligger i Spirecta. Använd vår checklista nedan.

A) Kreditkort

Visa mer info om kreditkort

Om du har flera kreditkort så ska alla dessa läggas upp som separata skulder. Det vill säga att om du har ett kreditkort från Komplett Bank och ett från American Express i verkligheten då ska du även ha dessa två upplagda i skuldgruppen “Kreditkort” i Spirecta.

B) Bolån

Visa mer info om bolån

Om du har ditt bolån uppdelat i flera delar, lägg upp respektive del i bolånet som en egen skuld. Det är inte ovanligt att man har t.ex. ett bolån uppdelat i tre delar, en med rörlig del, en bunden på t.ex. 3 år och en på 5 år. I det fallet bör du lägga upp det som tre skulder i Spirecta.

Ett tips är att ta med de tre sista siffrorna på skulden för att enkelt i framtiden kunna matcha dem mot bank. T.ex. så kan man döpa det till:

 • Bolån #1 (bundet 281201) - rörligt (781)
 • Bolån #2 (rörligt) - rörligt (132)
 • etc.

B) Övriga lån

Visa mer info om övriga lån

Det finns flera andra typer av lån som du kan lägga till senare. Exempel är t.ex.

 • CSN-lån,
 • värdepapperskredit på Avanza/Nordnet,
 • lån från föräldrar,
 • billån

och liknande.

 

Steg 1.4: Radera de eventuella skulderna som är kvar sedan tidigare och se till att du känner dig nöjd med listan med alla skulderna.

Färdigt!

Om du inte satte startvärden på skulderna

Om det är så att du påbörjade kom-igång-guiden vid ett tidigare tillfälle och inte satte startvärden på skulderna så går det utmärkt att göra i efterhand.

Visa hur du sätter värden på skulderna i efterhand

Steg 1.5: Sätt startvärden på skulderna via vyn “Administration → Skulder → Nuvärde.”

och följ därefter guiden:

Klicka dig därefter genom guiden. Gör detta för alla dina skulder.

Steg 1.6: Kolla att du har rimliga värden på alla dina skulder via vyn “Administration → Skulder.”

Frivilligt sista steg

Steg 1.7 (frivilligt): Definiera typen för dina olika skulder via vyn “Administration → Skulder → Typer.”

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat! Nu kan du gå vidare till nästa steg. :muscle:

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Du kan även ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger.

:arrow_right: Till nästa steg (6) i kom-igång-guiden

:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen

:arrow_left: Föregående steg (4) i kom-igång-guiden

Alternativ: importera skulder via BankID

Visa hur du kan importera skulder via BankID

Precis som med tillgångarna i steg 3 finns det två sätt att skräddarsy dina skulder:

 • Manuella sättet - du lägger till dina skulder manuellt. Det är det säkraste sättet eftersom du har full kontroll, men det tar lite längre tid.

 • Importera via BankID - du kan även ansluta till din bank och importera dina skulder. Det är ett smidigt sätt om din bank tillåter att Spirecta ansluter till den. Fördelen är att det går att importera flera tillgångar och skulder åt gången, men det kan ta lite tid för anslutningen att upprättas.

Nedan följer instruktioner för båda sätten som naturligtvis går att kombinera. Om du har t.ex. Swedbank, som stödjer import så kan du importera alla dina skulder från Swedbank och sedan lägga till dem från en annan bank manuellt. Det går dessutom att ångra sig om något mot förmodan blir fel.

Det här fungerar bra när det fungerar, men är beroende på att din bank tillåter externa anslutningar och det kan ta någon minut för uppkopplingen att ske. I så fall gör du som följer:

I översikten klicka på “Importera skulder från din bank via BankID”. Följ därefter instruktionerna för att importera dina skulder. Mer information om den automatiska importen av tillgångar/skulder finns här i manualen.

Följ därefter instruktionerna

När du har importerat skulderna så kan du administrera dem precis som vilken annan skuld som helst.

Förhandstitt: så här kommer det se ut i rapporterna när du är klar

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt till alla dina skulder och uppdaterat dem med värde så kommer du kunna få fram rapporter som liknar bilderna nedan. Du behöver inte göra något med rapporterna just nu, utan det är mest en inspiration så att du kan se hur den här delen hänger ihop med resten av Spirecta.

Nedan följer en bild från den klassiska Balansräkningen som visar ett helikopterperspektiv över summan av tillgångar och skulder och din nettoförmögenhet:

image

Nedan följer en lite mer detaljerad bild med dina skuldgrupper:

Naturligtvis kan du även se en detaljerad vy:

Du kommer även kunna följa utvecklingen över tid som t.ex. i Förmögenhetsutvecklings-rapporten:

Referens: skulderna som är med från början

Visa skulderna som finns med från början

I tidigare version

Kom-igång-guiden: innehållsförteckning

Dessa artiklar hjälper dig att komma igång rätt och lätt med Spirecta:

Du kan alltid ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger eller genom att skicka ett mejl till support@spirecta.se. Från och med februari 2024 erbjuder vi ett kortare personlig kom-igång-med Spirecta-möte där du även kan få feedback på din ekonomi. Ta kontakt med oss via supporten. :+1:

Tack för att du använder Spirecta!