Kom igång - Steg 2 - Skräddarsy dina utgiftskategorier

Det andra steget i kom-igång-guiden går snabbt och handlar om att se över de fördefinierade utgiftskategorierna. Du tar bort de som du inte gillar och lägger till eventuella som saknas.

Uppgift att göra: skräddarsy dina utgiftskategorier

Precis som det första steget i kom-igång-guiden är syftet här att skräddarsy Spirecta så att din ekonomi i verkligheten matchar din ekonomi i Spirecta. Precis som med inkomsterna har vi skapat ett antal fördefinierade utgiftskategorier och kategorigrupper.

Visa kategorierna som finns med från början

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg. Notera att det räcker att det blir tillräckligt bra, du kan alltid komplettera och ändra i efterhand.

Målet med detta steg: att du känner dig nöjd med att dina utgiftskategorier i verktyget i stora drag motsvarar de olika typerna av utgifter som du lägger pengar på i verkligheten.

För att uppnå målet ovan rekommenderar vi att du gör nedanstående uppgifter.

  • Uppgift 1) Öppna översikten med dina utgiftskategorier i menyn “Administrera => Utgiftskategorier

  • Uppgift 2) Ta bort de utgiftskategorier som inte är relevanta för din ekonomi. T.ex. om du inte har en bil så kan det vara lämpligt att ta bort fordonskategorierna. Behåll dock observationskontot, det kommer vi återkomma till senare.

  • Tips! Du kan även skapa nya utgiftskategorier eller nya kategorigrupper via knapparna uppe till höger i översikten.

Om du vill ändra flera utgiftskategorier samtidigt så går det bra.

Överkurs: introduktion till utgiftskategorier

Visa introduktionen till utgiftskategorier

För tydlighetens skull definierar vi en utgiftskategori som:

Utgiftskategori - En “påse” som samlar alla utgifter av samma typ. T.ex. är det lämpligt att i utgiftskategorin “Mobil-, musik, och andra abonnemang” samla kostnader som kommer från företag som Spotify, Telia, Netflix, HBO och liknande.

När du har lagt in (“bokfört”) ett antal transaktioner kommer de olika rapporterna att sammanställa dina utgiftskategorier så att du kan se t.ex. hur mycket du har lagt på nöje, mobil eller andra typer av utgifter. Se bilderna från rapporterna nederst på sidan.

För att få ut ett större värde vill man ibland “gruppera” ett antal kategorier av samma typ i en så kallad “kategorigrupp”. Vi definierar den enligt nedan:

Kategorigrupp - En grupp av flera utgiftskategorier av samma typ. T.ex. om du har kategorierna: “El, värme, vatten och avlopp”, “Hemförsäkring”, “Städning, hemhjälp och skötsel” så kan det vara rimligt att skapa en kategorigrupp som heter “Boende och bostad” för att få alla de utgifterna sammanställda för sig.

Du som är van vid klassisk företagsbokföring kan tänka på kategorier som bokföringskonto och kategorigrupper som kontogrupper.

Överkurs: exempel från rapporterna

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt in dina data i form av transaktioner, kommer t.ex. 12-månaders-rapporten visa följande sammanställning på utgiftsgruppnivå. Du behöver inte göra något med nedan, utan det är bara en inspiration så att du ser hur den här delen hänger ihop med resten. :+1:

Lite mer detaljerat på gruppnivå ser det ut som följer:

I den klassiska resultaträkningen ser det ut som följer på kategorinivå:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till nästa steg (3) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (1) i kom-igång-guiden