Kom igång - Steg 1 - Skräddarsy dina inkomstkategorier

Det första steget i kom-igång-guiden går ut på att anpassa och skräddarsy Spirecta så att det passar dig och din privatekonomi. Du ska bara se över de olika typerna av inkomster och bekräfta att du är okej med dem.

Uppgift 1.1: skräddarsy dina inkomstkategorier och grupper

Beräknad tidsåtgång: 5 - 10 minuter

Mål: att du känner dig nöjd med att inkomstkategorierna i Spirecta och att de i stora drag motsvarar de typer av inkomster som du har i verkligheten.

Det första steget när man ska börja jobba med en ekonomi är att definiera vilka typer av inkomster man har så att man i framtiden kan mäta och sammanställa dem. Du kan nästan tänka på det som korgar i vilka vi kommer sortera in (“bokföra”) olika framtida inkomster t.ex. lön, barnbidrag, utdelning.

Därefter vill man gruppera vissa korgar tillsammans då de brukar innehålla inkomster av samma typ, t.ex. olika bidrag. Du som är van vid bokföring kan relatera till det som inkomstkonton och kontogrupper i en kontoplan. Läs mer i fördjupningen nedan om du är osäker. De kategorier som är med från början kan du se här.

Jag rekommenderar att ta följande steg:

Steg 1: Öppna översikten som du hittar i menyn under “Administrera → Inkomstkategorier” i Spirecta och bekanta dig med inkomstkategorierna.


 

Steg 2: Ta bort de inkomstkategorier som inte är relevanta för din ekonomi. Om du t.ex. inte har barn, ta bort kategorin “Barnbidrag”. Om du är ensam i din ekonomi, ta bort “Lön person #2”. Behåll dock observationskontot, det kommer vi återkomma till senare.

 

 

Steg 3: Byt namn på vissa kategorier så att du gör Spirecta till ditt eget. T.ex. byt namn “Lön person #1” till “Lön - [ditt förnamn]” som t.ex. "Lön - Anna ". Det gör det mer personligt och lättillgängligt.

 

När du klickat på “Ändra” så klickar du dig bara genom guiden.


 

Steg 4: (om det behövs): Du kan även skapa nya inkomstkategorier eller nya inkomstgrupper via knapparna uppe till höger i översikten om det behövs. T.ex. om du har någon speciell typ av inkomster som du vill följa separat eller som du upplever inte passar någon av de fördefinierade kategorierna.

och därefter

Tips: Om du vill uppdatera flera inkomstkategorier samtidigt går det också bra. Vi rekommenderar att behålla kategorin: “observationskonto inkomster”. Den återkommer vi till senare.

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat! Nu kan du gå vidare till nästa steg. :muscle:

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Du kan även ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger.

:arrow_right: Till steg 2 i kom-igång-guiden

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen

Tips: Gör det bara “tillräckligt bra”!

Visa vårt resonemang om konceptet "tillräckligt bra"

I flera delar i Spirecta kommer vi att återkomma till konceptet “tillräckligt bra”. Det är lätt att fastna i att man i Spirecta ska göra “rätt” eller göra uppgifterna och bokföringen perfekt. Vår tro är att det är kontraproduktivt och inte ett mål att sträva efter. Anledningarna är flera:

  • Du har inte all information idag - när du börjar med Spirecta så är det svårt att ha koll på alla delarna, hur det hänger ihop och vad du i framtiden kommer vilja ha ut från verktyget.

  • Det går alltid att ändra allt - inget i Spirecta är statiskt utan allt går att ändra, anpassa och finjustera. Det är något som vi som använt Spirecta länge fortfarande håller på med efter flera år.

  • Det är en risk för suboptimering - om du har flera steg att göra eller flera problem att lösa och du lägger all fokus på att ett problem ska bli löst perfekt, riskerar du att de andra problemen förblir olösta. Det i sin tur är ofta värre än att alla problemen blir lösta på en “tillräckligt bra”-nivå

När du gör uppgifterna i kom-igång-guiden, gör dem därför bara tillräckligt bra. Det är viktigare att du kommer vidare och kan skörda vinsterna från att vara igång. :blush:

Fördjupning: inkomstkategorier och kategorigrupper

Visa introduktionen till inkomstkategorier och kategorigrupper

En privatekonomi består alltid av fyra delar som väldigt förenklat kan definieras som följande:

  • Inkomster - pengar in i din ekonomi, t.ex. lön och bidrag

  • Utgifter - pengar ut ur din ekonomi, t.ex. mat, resor, nöje och liknande

  • Tillgångar - sådant som du äger som du kan sälja eller som skapar avkastning, t.ex. bankkonto, bostadsrätt, aktier och fonder.

  • Skulder - pengar du är skyldig någon annan, t.ex. bolån

I dessa första stegen i kom-igång-guiden kommer du få skräddarsy Spirecta så att de olika delarna i Spirecta matchar de olika delarna i ditt liv och din ekonomi. Den här första delen handlar om att titta över de fördefinierade inkomstkategorier som vi har skapat åt dig. Du som är van vid redovisning kan relatera till inkomstkategorier och kategorgripper som inkomstkonton och kontogrupper i en vanlig kontoplan.

Vi definierar en “inkomstkategori”:

Inkomstkategori - En “påse” som samlar alla inkomster av samma typ. T.ex. i kategorin “Lön” kommer du bokföra alla dina löneutbetalningar. På samma sätt som vi föreslår att du kategoriserar utbetalningar av barnbidrag i en egen kategori “Barnbidrag”.

När du har lagt in (“bokfört”) ett antal transaktioner kommer de olika rapporterna att sammanställa dina inkomstkategorier så att du kan se t.ex. hur mycket lön har du fått, hur mycket bidrag har du fått och så vidare. Se bilderna från rapporterna nederst på sidan.

För att få ut ett större värde vill man ibland “gruppera” ett antal kategorier av samma typ i en så kallad “kategorigrupp”. Vi definierar den enligt nedan:

Kategorigrupp - En grupp av flera inkomstkategorier av samma typ. T.ex. om du har både barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning kan det vara rimligt att skapa en grupp som heter “Bidrag”. Eller om man är två personer i hushållet kan man ha en kategorigrupp “Löner” som består av två inkomstkategorier “Lön Anna” och “Lön Martin”.

Du som är van från företagsbokföring kan tänka på kategorier som “bokföringskonto” och kategorigrupper som “kontogrupper”.

Om du vill läsa ännu mer så rekommenderar vi följande artikel:

Den går genom lite historik kring klassisk bokföring hur Spirecta applicerar den på en privatekonomi.

Förhandstitt: så här kommer det se ut i rapporterna när du är klar

Visa hur det kan se ut i rapporterna när du är klar med kom-igång-guiden. 🤓

I framtiden, när du har lagt in dina data i form av transaktioner, kommer t.ex. 12-månaders-rapporten visa följande sammanställning på inkomstgruppnivå. Du behöver inte göra något med nedan, utan det är bara en inspiration så att du ser hur den här delen hänger ihop med resten. :+1:

Naturligtvis kommer du även kunna få den nedbruten per inkomstkategori som t.ex. i resultaträknings-rapporten:

Referens: inkomstkategorierna som är med från början

Visa kategorierna som finns med från början

:arrow_up: Tillbaka till toppen

:arrow_right: Till steg 2 i kom-igång-guiden

Kom-igång-guiden: innehållsförteckning

Dessa artiklar hjälper dig att komma igång rätt och lätt med Spirecta:

Du kan alltid ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger eller genom att skicka ett mejl till support@spirecta.se. Från och med februari 2024 erbjuder vi ett kortare personlig kom-igång-med Spirecta-möte där du även kan få feedback på din ekonomi. Ta kontakt med oss via supporten. :+1:

Tack för att du använder Spirecta!