Kom igång - Steg 1. - Anpassa dina inkomstkategorier

En inkomstkategori är som en påse där du samlar alla inkomster av en viss typ, som t.ex. löner eller barnbidrag. I den här delen ska du skräddarsy Spirecta så att det passar dig genom att ta bort de förinställda kategorier som inte är relevanta för dig och skapa de som eventuellt saknas.

Anpassa dina inkomstkategorier

Det första steget är att identifiera och gruppera dina olika inkomster. Den vanligaste inkomsten är ofta i form av lön, men det kan även vara olika bidrag, gåvor eller kanske inkomst från sådant som du säljer i andra hand.

I Spirecta är kategorierna förifyllda redan från början, så att du ska kunna komma igång snabbt och enkelt. För att få ut mest värde av Spirecta är det däremot viktigt att du känner att det stämmer överens med hur din ekonomi ser ut i verkligheten.

Det som vi rekommenderar att du gör i det här steget är:

Uppgifter att göra

  1. Öppna översikten med dina inkomstkategorier

  2. Ta bort de inkomstkategorier som inte är relevanta för din ekonomi

  3. Byt namn där det är nödvändigt

  4. Lägg till de kategorier som eventuellt saknas

  5. Tips! Använd gärna fliken “Ändra flera samtidigt

Det gör inget om det inte är 100 % rätt från början

Precis som din ekonomi och ditt liv utvecklas och förändras över tid kommer även dina inkomster med tillhörande kategorier och grupper att förändras. Därför är inget i Spirecta statiskt, utan du kan ändra vad du vill när som helst. Det är därför viktigare att det dina inkomstkategorier är “nästan helt rätt” än att få det helt perfekt till sista kronan.

De flesta av oss användare anpassar och förändrar Spirecta över tid och man blir aldrig riktigt klar. Därav, lägg inte för mycket tid utan se till att du förstår konceptet och gå sedan vidare till nästa steg.

Definitioner som Spirecta använder

I Spirecta använder vi följande definitioner:

  • Inkomst - En specifik inkomst ett visst datum med ett specifikt belopp och typ. T.ex. “Martin lön maj 2020, 25 000 kr” eller “Barnbidrag maj 2020, 1200 kr”.

  • Kategori - En “påse” som samlar alla inkomster av samma typ. T.ex. i kategorin " Martin - Månadslön " bokförs alla månadslöner. På samma sätt som kategorin " Barnbidrag " kommer att innehålla varje månads barnbidrag.

  • Kategorigrupp - En grupp av flera kategorier av samma typ. T.ex. om man har både barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning kan det vara rimligt att skapa en grupp som heter " Bidrag ". Eller om man är två personer i hushållet kan man ha en kategorigrupp " Löner ".

Du som är van vid klassisk företagsbokföring kan tänka på det som verifikation, konto och kontogrupp.

Frågor, kommentarer eller funderingar

Klicka gärna på “svara” för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Vi läser och svarar på majoriteten av alla kommentarer. :+1:

:arrow_right: Till steg 2 i kom-igång-guiden
:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen