Kom igång - Steg 8 - Analysera dina inkomster och utgifter

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att göra en första analys och reflektion av din privatekonomi. Vi kommer att fokusera på dina tillgångar och skulder samt jämföra dina värden med andra svenskars.

Uppgift 1. Analysera dina inkomster

Beräknad tidsåtgång: 0 - 60 minuter

Mål: få en känsla för dina inkomster, sätta dem i relation till andra, reflektera över dem samt få inspiration till frågor för att förbättra dem.

Låt oss börja med att titta på dina inkomster. Lite beroende på hur mycket data du har importerat till Spirecta så kan du antingen använda Spirecta eller din känsla för siffrorna. De rapporter som vi rekommenderar att använda är:

Om du har några frågor, tveka inte återkomma.

1. Löneinkomst per månad och år

Låt oss börja med dina egna siffror utan att sätta dem i jämförelse med andras.

Vad tänker eller känner du när du ser din lön / totala inkomster?

Visa jämförelsedata nedan för löner i Sverige.

Jämför dig med snitt- och mediansvensken

Låt oss börja med inkomster per år och titta på inkomster av typen “lön” eller som Skatteverket kallar det: “inkomst av tjänst”. Om vi börjar i den enklaste jämförelsen kring snittlöner, så ser de enligt Medlingsinstitutet ut som följer:

Sektor Genomsnittslön (brutto)
Samtliga sektorer 37 100
Privat sektor 37 600
Arbetare 29 900
Tjänstemän 46 000
Offentlig sektor 35 800
Kommuner 33 000
Regioner 40 200
Staten 40 500

Tittar vi på lönespridningen så ser den ut som följer:

image

Några slutsatser som vi snabbt kan dra:

 • Medianlönen i Sverige är 34.200 SEK innan skatt per månad. Tjänar du mer så tjänar du alltså mer än 50% av den svenska befolkningen.
 • Medellönen i Sverige är 38.300 SEK
 • Om du tjänar över 55.000 SEK/mån så tjänar du mer än 90% av alla i Sverige, dvs. du är topp-10%
 • Snittlönen för topp-5% i Sverige är ca 93.600 SEK/mån
 • Snittlönen för topp-1% i Sverige är ca 170.1000 SEK/mån

Vad tänker eller känner du när du jämför dina egna siffror med andras?

2. Kapitalkomster per år

Vad tänker eller känner du när du tittar på dina kapitalinkomster? (utdelning, räntor)

Visa jämförelsedata nedan för löner i Sverige.

Jämför dig med snitt- och mediansvensken

Inkomst av kapital är precis som vanligt (och som vi såg i förra uppgiften) extremt snedfördelat. Först och främst är det bara drygt 6 av 10 som ens har kapitalinkomster. 82% av alla kapitalinkomster återfanns i Lomma och Danderyd. De rikaste 10% av befolkningen har 95% av all totalsumman.

Nedan följer en graf på medianfördelningen av alla kapitalinkomster per ålder i Sverige. Notera att medianen inte överstiger 5.000 SEK för någon åldersgrupp(!).

Tittar vi på snittsiffrorna så är de av förklarliga skäl högre, då de dras upp av några få och enskilda individer.

Vad tänker eller känner du när du jämför dina egna siffror med andras?

3. Reflektionsfrågor för dina inkomster

Nedan följer ett par frågor för dina inkomster som du kan reflektera kring, gärna tillsammans med din partner, en vän, ett syskon, en kollega eller någon annan.

 • Hur skulle du beskriva dina inkomster för någon annan?
 • Vad skulle du kunna göra för att öka dem?
 • Vad skulle du kunna göra för att få en löneförhöjning?
 • Finns det något du kan sälja eller hyra ut?
 • Borde du överväga jobbyte för att hitta ett roligare och mer välbetalt jobb?
 • Finns det något du redan gör som du tycker är kul och dessutom skulle kunna ta betalt för (och vara starten på en liten sidoverksamhet)?
 • Hur stor andel av dina inkomster är aktiva vs passiva? (se rapport)
 • Hur fördelar sig dina inkomster i inkomstkvadranten? (se rapport)

Uppgift 2. Analysera dina utgifter

Beräknad tidsåtgång: 0 - 60 minuter

Mål: få en känsla för dina utgfiter, reflektera över dem samt få inspiration till frågor för att få ut mer värde alternativt minska dem.

Nedan följer ett par frågor för dina utgifter som du kan reflektera kring:

 • Hur mycket spenderar du varje månad och år? (se rapport)
 • Vad spenderar du pengar på?
  • Vilka är dina vanligaste utgifter? (se rapport)
  • Vilka är dina största utgifter? (se rapport)
  • Spenderar du pengar på det du önskar? (se rapport)
  • Använder du dina pengar för att göra upplevelsen av livet rikare?
 • Vilka är dina “regler” för att använda dina pengar?
 • Vilket är ditt belopp att spendera fritt från oro?
 • Har du sett över “onödiga” kostnader?
 • För dig i “get rich”-fasen:
  • Hur mycket sparar du varje månad? Räcker det för att nå dina mål?
 • För dig i stay-rich-fasen:
  • Är det fortsatt hållbart att ligga på nuvarande utgiftsnivå?
  • Ska du öka eller minska dina utgifter?
  • Ska du ge bort mer pengar tidigare?

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat! Nu kan du gå vidare till nästa steg. :muscle:

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Du kan även ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger.

:arrow_right: Till nästa steg (9) i kom-igång-guiden

:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen

:arrow_left: Föregående steg (7) i kom-igång-guiden

Kom-igång-guiden: innehållsförteckning

Dessa artiklar hjälper dig att komma igång rätt och lätt med Spirecta:

Du kan alltid ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger eller genom att skicka ett mejl till support@spirecta.se. Från och med februari 2024 erbjuder vi ett kortare personlig kom-igång-med Spirecta-möte där du även kan få feedback på din ekonomi. Ta kontakt med oss via supporten. :+1:

Tack för att du använder Spirecta!