Kom igång - Steg 6 - Analysera dina tillgångar och skulder

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att göra en första analys och reflektion av din privatekonomi. Vi kommer att fokusera på dina tillgångar och skulder samt jämföra dina värden med andra svenskars.

Uppgift 1. Analysera och jämför värdet på dina tillgångar och skulder

Beräknad tidsåtgång: 0 - 60 minuter

Mål: få en känsla för dina tillgångar och skulder samt orientera dig i det ekonomiska landskapet genom en jämförelse med andra.

Så låt oss nu titta på dina nyckeltal och försöka sätta dem i ett sammanhang. Naturligtvis är det alltid vanskligt att jämföra, men det är ändå bra att ha någon slags realitycheck.

1. Analysera din totala förmögenhet

Steg 1: Analysera din nettoförmögenhet med via rapporten “Rapporter → Balansrapporter → Balansräkning med tillgångar och skulder

Börja med att öppna fliken “Rapporter → Balansrapporter” där hittar du alla rapporter som sammanställer och analyserar dina tillgångar och skulder. Välj rapporten “Balansräkning med tillgångar och skulder”.

När du har öppnat rapporten, klicka på periodväljaren och välj “Rullande 12 månader”.

Låt oss nu börja med din nettoförmögenhet (den blå stapeln), det vill säga:

Din nettoförmögenhet = alla dina/era tillgångar minus alla dina skulder

Reflektera på frågorna nedan, gärna tillsammans med din partner (eller en vän, syskon, förälder eller någon annan) över frågorna:

 1. Är du/ni en miljonärer? (dvs. är beloppet större än en miljon)
 2. Vad tänker du om beloppet?
 3. Vad känner du när du tittar på det?
 4. Är det högre, lägre eller där du trodde?
 5. Något som förvånade eller överraskade dig?
 6. Vad insåg eller lärde du dig?

Observera gärna dina/era känslor kring beloppet. Det är inte ovanligt att man både kan bli överraskad, att man hittar på ursäkter såsom:

 • Ja, men det är bara om vi säljer huset”,
 • Men, pensionspengarna kan man inte räkna med
 • Det är låtsaspengar”, eller
 • Jag känner mig inte som en miljonär

Just nu behöver du inte göra något med det, mer än att 1) acceptera det (för om det inte är dina pengar så kan du alltid ge bort dem till någon annan som tacksamt kommer ta emot dem😉) och 2) ge dig själv en klapp på axeln, tänka bra jobbat och 3) fira det. Om beloppet inte är där du skulle önska att det är, då är det också värt att fira. Du har gjort sammanställningen, du har skaffat dig koll på hur nuläget ser ut och nu har du möjligheten att skapa en plan för att göra något åt det.

 1. Fira antingen att du har en bättre ekonomisk situation än du trodde, eller fira att du har tagit reda på nuläget - eller gör både och. Det finns alltid ett tillfälle att fira och klappa sig på axeln.

2. Analysera din totala förmögenhet exkl. pension

Steg 2 (frivilligt): Analysera din nettoförmögenhet EXKL pension med via rapporten “Rapporter → Balansrapporter → Balansräkning med tillgångar och skulder

Jag vet att ibland kan man vilja exkludera pensionen då man tycker att den har man ändå inte tillgång till just nu. Det kan du enkelt göra i Spirecta genom att applicera ett filter. Öppna fliken “Inställningar” och välj alla tillgångar (håll inne Ctrl eller Cmd). Tryck därefter på “Ladda om rapporten” och gå tillbaka till Förmögenhets-fliken.

Gör gärna om reflektionen med frågorna.

3. Analysera dina finansiella tillgångar

Steg 3: Analysera summan av dina finansiella tillgångar.

Låt oss nu titta på de pengar som du har investerade, det vill säga dina finansiella tillgångar. Gå till “Inställningar” och välj bara dina finansiella tillgångar - dvs. dina fonder, aktier och räntor. Klicka på knappen “Ladda om rapporten” och gå tillbaka till fliken “Förmögenhet”.

och titta på summan av dina finansiella tillgångar:

Ta en kort paus för reflektion, gärna tillsammans med din partner eller genom att skriva i forumet (eller både och):

 1. Vad tänker du när du ser beloppet?
 2. Vad känner du när ser beloppet?
 3. Är beloppet högre, lägre eller där du trodde?

Sedan man avskaffade förmögenhetsskatten i Sverige så finns det inga allmänna siffror, men vi kan ändå göra några kvalificerade gissningar utifrån nedan. Fondbolagens förening publicerade 2022 en rapport med följande tabell:

Svenskarnas medel och medianförmögenhet (tkr)

Notera att det är viktigt att skilja på medel/snitt och median. Medel är totala beloppet delat på antal individer och median är vad den mittersta personen i populationen äger. När det gäller skevt fördelade tillgångar är median ett betydligt bättre mått än snittet som dras upp av några få enstaka individer.

Siffrorna nedan medianförmögenheten per ålder på Avanza (källa ). Tänk på att Avanza har ungefär 2 miljoner kunder, vilket jag skulle påstå motsvarar de rikaste 20 procenten i Sverige. Det vill säga väldigt många är inte ens med på denna listan. Exempelvis äger 50% av den svenska befolkningen inga fonder utanför sin pension. Endast 20 % av den svenska befolkningen direktäger aktier enligt Euroclear.

När du tittar på ditt belopp och jämför med jämnåriga eller i liknande situation som du:

 1. Vad tänker du i jämförelsen med andra?
 2. Vad känner du när du sätter det i perspektiv av andra?
 3. Något som förvånade eller överraskade dig?
 4. Vad är din insikt, lärdom eller reflektion?
 5. Finns det något som du blir sugen på att börja, sluta eller fortsätta göra?

Precis som i förra uppgiften så finns det bara uppsidor. Antingen så har du en bättre ekonomisk situation än du trodde och du ligger förmodligen före jämförbara personer. Eller så är den något sämre, även den insikten har sina fördelar eftersom det då är ett bra tillfälle att stanna upp, reflektera och göra en plan för hur du skulle vilja ha det. Behöver du hjälp, så är det bara att säga till! :slight_smile:

4. Analysera dina pensionstillgångar

Steg 4: Analysera och jämför dina pensionstillgångar med andra i din ålder.

Låt oss nu titta på dina pensionstillgångar. Gå till “Inställningar” och välj bara dina pensionstillgångar. Klicka på knappen “Ladda om rapporten” och gå till fliken “Tillgångar”.

och scrolla ner till tabelln, så att det ser ut som nedan:

Innan vi gör jämförelsen, ägna en kort tanke åt frågorna:

 1. Vad tänker du när du ser beloppen?
 2. Vad känner du när du ser beloppen?
 3. Är det högre, lägre eller där du trodde det skulle vara?

Leta upp dig själv i tabellen nedan baserat på din ålder och jämför dina belopp med Pensionsmyndighetens.

Visa tabell
Ålder Inkomstpension Premiepension Tjänstepension Totalt
23 - kr - kr - kr - kr
24 37 000 kr 5 000 kr - kr 42 000 kr
25 76 000 kr 11 000 kr - kr 87 000 kr
26 118 000 kr 16 000 kr - kr 134 000 kr
27 160 000 kr 23 000 kr - kr 183 000 kr
28 199 000 kr 30 000 kr 9 000 kr 238 000 kr
29 242 000 kr 32 000 kr 16 000 kr 290 000 kr
30 294 000 kr 28 000 kr 18 000 kr 340 000 kr
31 344 000 kr 40 000 kr 32 000 kr 416 000 kr
32 394 000 kr 50 000 kr 45 000 kr 489 000 kr
33 447 000 kr 72 000 kr 70 000 kr 589 000 kr
34 506 000 kr 88 000 kr 90 000 kr 684 000 kr
35 575 000 kr 100 000 kr 106 000 kr 781 000 kr
36 659 000 kr 73 000 kr 80 000 kr 812 000 kr
37 696 000 kr 106 000 kr 123 000 kr 925 000 kr
38 726 000 kr 127 000 kr 152 000 kr 1 005 000 kr
39 817 000 kr 122 000 kr 150 000 kr 1 089 000 kr
40 919 000 kr 145 000 kr 186 000 kr 1 250 000 kr
41 962 000 kr 184 000 kr 243 000 kr 1 389 000 kr
42 1 045 000 kr 230 000 kr 312 000 kr 1 587 000 kr
43 1 166 000 kr 253 000 kr 349 000 kr 1 768 000 kr
44 1 246 000 kr 272 000 kr 380 000 kr 1 898 000 kr
45 1 329 000 kr 291 000 kr 412 000 kr 2 032 000 kr
46 1 414 000 kr 311 000 kr 446 000 kr 2 171 000 kr
47 1 502 000 kr 333 000 kr 481 000 kr 2 316 000 kr
48 1 594 000 kr 355 000 kr 518 000 kr 2 467 000 kr
49 1 688 000 kr 378 000 kr 557 000 kr 2 623 000 kr
50 1 785 000 kr 403 000 kr 597 000 kr 2 785 000 kr
51 1 886 000 kr 428 000 kr 640 000 kr 2 954 000 kr
52 1 990 000 kr 455 000 kr 684 000 kr 3 129 000 kr
53 2 098 000 kr 483 000 kr 731 000 kr 3 312 000 kr
54 2 209 000 kr 512 000 kr 780 000 kr 3 501 000 kr
55 2 324 000 kr 543 000 kr 832 000 kr 3 699 000 kr
56 2 443 000 kr 576 000 kr 886 000 kr 3 905 000 kr
57 2 566 000 kr 610 000 kr 942 000 kr 4 118 000 kr
58 2 693 000 kr 646 000 kr 1 002 000 kr 4 341 000 kr
59 2 825 000 kr 684 000 kr 1 065 000 kr 4 574 000 kr
60 2 974 000 kr 724 000 kr 1 132 000 kr 4 830 000 kr
61 3 120 000 kr 766 000 kr 1 202 000 kr 5 088 000 kr
62 3 272 000 kr 811 000 kr 1 276 000 kr 5 359 000 kr
63 3 431 000 kr 858 000 kr 1 354 000 kr 5 643 000 kr
64 3 597 000 kr 908 000 kr 1 437 000 kr 5 942 000 kr
65 3 769 000 kr 961 000 kr 1 525 000 kr 6 255 000 kr
66 3 949 000 kr 1 018 000 kr 1 592 000 kr 6 559 000 kr
67 4 138 000 kr 1 078 000 kr 1 663 000 kr 6 879 000 kr
68 4 264 000 kr 1 098 000 kr 1 663 000 kr 7 025 000 kr

Gör en kort reflektion igen:

 1. Vad tänker och känner du?
 2. Ligger du före, efter eller på plan?
 3. Vad är din reflektion, tanke eller insikt?
 4. Är det något som du blir sugen på att börja, sluta eller fortsätta göra?

Notera återigen att jämförelser är vanskliga eftersom det beror på ålder, utbildning, ambition, din livskompass etc. Men jag anser ändå att det är relevant för att försöka orientera sig i det ekonomiska landskapet. När man har gjort det, så kan man lägga jämförelserna åt sidan och fokusera på sin egen resa och plan. För var andra är, spelar ju egentligen faktiskt ingen roll.

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat! Nu kan du gå vidare till nästa steg. :muscle:

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Du kan även ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger.

:arrow_right: Till nästa steg (7) i kom-igång-guiden

:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen

:arrow_left: Föregående steg (5) i kom-igång-guiden

Kom-igång-guiden: innehållsförteckning

Dessa artiklar hjälper dig att komma igång rätt och lätt med Spirecta:

Du kan alltid ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger eller genom att skicka ett mejl till support@spirecta.se. Från och med februari 2024 erbjuder vi ett kortare personlig kom-igång-med Spirecta-möte där du även kan få feedback på din ekonomi. Ta kontakt med oss via supporten. :+1:

Tack för att du använder Spirecta!