Kom igång - Steg 6 - Ställ in rätt startvärde på dina skulder

I det här steget i kom-igång-guiden är målet att sätta rätt värde på dina skulder och visa hur du uppdaterar dem framgent.

Uppgifter att göra: ställ in startvärden för alla dina skulder

Du kan använda nedanstående mål som en kontroll för när du är klar med detta steg, även om du inte gör det i en sittning. Det går alltid att komplettera i efterhand. Kom ihåg resonemanget om “tillräckligt bra”.

Målet med detta steg är: att du har fyllt i ett startvärde för majoriteten av dina skulder i Spirecta.

För att uppnå detta mål, utgå från dagen innan ditt valda startvärde enligt steg 4. Om du inte minns det, gå till tillgångsöversikten (“Administrera => Tillgångar => Nuvärde”) och kolla datumen i kolumnen “Senaste uppdatering”, det bör vara det vanligast förekommande datumet i den kolumnen.

Fortsätt därefter med följöande uppgift:

Uppgift 1) Öppna skuldöversikten och klicka därefter på fliken nuvärde. (“Administrera => skulder => nuvärde”). Ställ in startvärdet för dagen innan ditt valda startdatum för dina skulder.

Tanken är att göra precis samma saker som du gjorde för dina tillgångar i steg 4 fast denna gång för dina skulder.

Överkurs: om att uppdatera värdet på skulder i framtiden

Visa hur du kan tänka kring uppdateringar av värdet på skulder i framtiden

I framtiden kommer du högst sannolikt inte behöva uppdatera värdet på dina skulder på det sättet som för tillgångar. Värdet på dina skulder kommer nämligen att uppdateras automatiskt till följd av de transaktioner du kommer lägga in.

Värdet på en skuld kommer nämligen ändras till följd av:

  • Amorteringar - alla amorteringar av dina skulder måste komma som en betalning / överföring från något bankkonto. Således ska du inte behöva manuellt registrera amorteringar och därmed minskning av skulden. Det gäller oavsett om det är ett kreditkort, ett bolån eller annan skuld.

  • Utökning av skuld - ibland utökar man en skuld genom att man lånar mer. Även den transaktionen kommer att dyka upp vid importen av kontoutdraget som tillhör bankkontot som tog emot pengarna.

En sak som är värd att notera är att:

  • Ränta - för en skuld inte ska bokföras mot skulden, utan mot en utgiftskategori för räntor. En ränta är nämligen en (utgift i form av pengar ut ur din ekonomi till banken.

Gör du arbetet med transaktioner korrekt så kommer du få rätt värden på skulderna automatiskt.

Överkurs: så beräknar Spirecta värdet på en skuld

Visa hur Spirecta beräknar värdet på en skuld

Värdet på en tillgång eller skuld i Spirecta räknas som summan av alla transaktioner kopplade till tillgången / skulden. Nedan följer ett exempel för t.ex. ett kreditkort. Vi utgår från att det är ett nytt kreditkort som du precis har fått och därmed är skulden när vi börjar noll.

Transaktion Datum Beskrivning Belopp Skuldsaldo
1. 2022-01-01 ICA Supermarket 900 kr 900 kr
2. 2022-01-03 Hemmakväll 100 kr 1 000 kr
3. 2022-01-05 COOP 250 kr 1 250 kr
4. 2022-01-10 Filmstaden bio 500 kr 1 750 kr
5. 2022-01-25 Inbetalning (de facto amortering) -1 000 kr 750 kr

Förhoppningsvis finner du ovan ganska logiskt. Det är precis så som de flesta kreditkort fungerar. Det som kan skilja är att de ibland vänder på plus- och minus-tecknet, men det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att se att de olika transaktionernas belopp räknas ihop till ett skuldsaldo per respektive datum. För ett bolån fungerar det på exakt samma sätt:

Transaktion Datum Beskrivning Belopp Skuldsaldo
1. 2021-12-31 Startsaldo i Spirecta 1 000 000 kr 1 000 000 kr
2. 2022-01-28 Amortering -5 000 kr 995 000 kr
3. 2022-02-28 Amortering -5 000 kr 990 000 kr
4. 2022-05-01 Utökning av lån/överföring till bankkonto 100 000 kr 1 080 000 kr
5. 2022-05-28 Amortering -5 000 kr 1 085 000 kr

Det här är viktigt för att du ska förstå hur Spirecta räknar fram värdet på dina skulder (och tillgångar). Det är alltid summan av alla historiska belopp som ger det aktuella saldot. Notera att ränta för ett lån bokförs som en separat utgift mot en utgiftskategori och inte mot skulden. Därför behöver ränta och amortering separeras i två transaktioner. Läs gärna mer här om det.

Överkurs: om det blir fel, så korrigerar du värdet på en skuld

Visa mer information om det blir fel på värdena

Den vanligaste frågan i supporten är att det blir fel värden på antingen tillgångarna eller skulderna. Det lär sannolikt inträffa även för dig, så det är bara att le lite och njuta. :blush: Nedanstående artikel hjälper dig dock att lösa problemet:

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat, nu kan du gå vidare till nästa steg i kom-igång-guiden. Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Glöm inte bort att du är välkommen på ett digitalt introduktionsmöte eller en workshop där du kan ställa frågor.

:arrow_right: Till nästa steg (7) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (5) i kom-igång-guiden