Kom igång - Steg 4 - Uppdatera värdet på dina tillgångar

I det här steget i kom-igång-guiden är uppgiften att uppdatera värdet på dina tillgångar till dagsaktuellt värde. Du kan uppdatera tillgång för tillgång eller uppdatera flera tillgångar samtidigt.

OBS! Gör endast detta steg om:

 • Du inte har satt startvärde på alla dina tillgångar i förra steget
 • Du har tillgångar som saknar startvärde, eller
 • Du har tillgångar som inte har aktuellt värde

Om dina tillgångar har uppdaterat värde, då kan du direkt hoppa till nästa steg utan att stanna → :slightly_smiling_face:

Uppgift 1. Uppdatera värdet på dina tillgångar

Beräknad tidsåtgång: 5 - 30 minuter

Mål: att dina tillgångar har uppdaterade värden.

Lite beroende på hur du gjorde när du lade till dina tillgångar så kan de ha startvärden eller inte. Om du inte har satt startvärden på alla dina tillgångar så rekommenderar vi att göra det i detta steg. Du gör det enklast på följande sätt:

Steg 1.1: Öppna uppdateringsvyn för dina tillgångar “Administera → Tillgångar → Uppdatera” och bekanta dig med vyn.

I den ovanstående vyn har du primärt fem stycken kolumner:

 • Titel - inget konstigt, namnet på din tillgångar
 • Grupp - tillgångsgruppen
 • Senaste värdet - det mest aktuella värdet
 • Senaste uppdatering - datum för senaste värdet på tillgången
 • Datum - datum du vill uppdatera värdet för
 • Nytt värde - det värde som tillgången har per ditt datum. Notera att här anger du värdet vad det är, inte någon skillnad. Är värdet på bankkonto 1.050 kr, då anger du 1.050 kr.

Du kan även välja visa / dölja fler kolumner, t.ex. motkonto och differens.

Steg 1.2: Gå genom alla tillgångarna och 1) uppdatera dem med aktuellt värde och 2) tryck på OK-knappen.

För enkelhetens skull rekommenderar vi att sätta startvärdena per dagens datum. Det går alltid att senare ändra och korrigera (läs mer här). Några tips längs vägen:

 • Sätt värdet till vad det faktiskt är - vissa tillgångar är väldigt enkla att sätta värde på, det är bara att logga in på t.ex. banken och kolla vad saldot är. Samma sak gäller dina ISK-konton och pensionskonton hittar du via minpension.se etc.

 • Sätt ett ungefärligt värde - andra tillgångar får man sätta ett ungefärligt värde, t.ex. ditt boende kan du uppskatta (eller använda t.ex. Booli), bilen kan du göra en kort jämförelse på Blocket och så vidare. Företaget kan du värdera t.ex. till eget kapital multiplicerat med 0.5 eller 0.75.

Precis som vanligt; gör det tillräckligt bra så att du kan komma vidare istället för att sikta på att göra det perfekt. Du kan alltid korrigera saker i efterhand.

Steg 1.3: Uppdatera värde på bankkonto / betalkort genom “Stäm av balans”-funktionen. Gå till “Transaktioner → Stäm av saldo, startvärde eller balans”. Välj bankkonto och uppdatera därefter värdet.

Eftersom värdet på ett bankkonto egentligen bara uppdateras genom transaktioner såsom (inkomster, utgifter och överföringar) ingår in de i listan ovan. Därför behöver du uppdatera värdet på bankkonton, betalkort på ett lite annorlunda sätt.

därefter

När du har sparat, gör samma sak för dina andra bankkonton.

Steg 1.4: Kolla på tillgångsöversikten (Administrrera → Tillgångar) att du har värden på alla dina tillgångar.

Nästa steg i kom-igång-guiden

Bra jobbat! Nu kan du gå vidare till nästa steg. :muscle:

Om du har frågor, använd hjälp-knappen eller skriv en kommentar nedan. Du kan även ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger.

:arrow_right: Till steg (5) i kom-igång-guiden

:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen

:arrow_left: Föregående steg (3) i kom-igång-guiden

Kom-igång-guiden: innehållsförteckning

Dessa artiklar hjälper dig att komma igång rätt och lätt med Spirecta:

Du kan alltid ta kontakt med oss via “Hjälp”-knappen nere till höger eller genom att skicka ett mejl till support@spirecta.se. Från och med februari 2024 erbjuder vi ett kortare personlig kom-igång-med Spirecta-möte där du även kan få feedback på din ekonomi. Ta kontakt med oss via supporten. :+1:

Tack för att du använder Spirecta!