Kom igång - Steg 4. - Anpassa dina skulder

Anpassa dina skulder

Skulderna är den sista viktiga delen som du behöver föra in i Spirecta. Tillsammans med tillgångarna utgör de den ena halvan av din ekonomi, den så kallade Balansräkningen. Precis som i tidigare delarna kommer du nu få lägga till, ändra och radera skulder i Spirecta.

Skräddarsy dina skulder

Det fjärde och sista steget i att skräddarsy Spirecta för dig och din privatekonomi är att anpassa dina skulder. Dina skulder är något förenklat det som du är skyldig någon annan.

Skulder finns i många olika former. De vanligaste skulderna som de flesta av oss har är t.ex. kreditkort, bolån och CSN-lån. Det kan vara även andra typer av lån som lån från föräldrar eller vänner, konsumtionskredit, skuld till kronofogden, inkasso eller motsvarande.

Syftet i den här delen av kom-igång-guiden är att se till att Spirecta matchar din privatekonomi i verkligheten. Du kommer att få skapa, ändra och uppdatera dina skulder.

Det som vi rekommenderar att du gör i det här steget är:

  • Ta bort de skulder som inte är relevanta
  • Byt namn på de som du finner lämpligt
  • Lägg till de som eventuellt saknas

OBS! Du behöver inte sätta några startvärden i det här läget. Det kommer vi göra i en lektion lite senare. :+1:

Checklista för att veta när du är klar

Ibland kan det vara bra med en checklista för att veta att man är klar och har gjort rätt. Du kan klicka på knappen nedan för att få fram vår checklista med ett antal frågor för att hjälpa dig på traven.

Har du tagit med alla dina …

1) … kreditkort? - I din lista med skulder borde du se alla dina kreditkort. Ta gärna en titt i plånboken och se att du har en skuld i Spirecta per kreditkort.

2) … bolån? - Har du tagit med alla dina eventuella bolån?

3) … CSN-lån? - Har du tagit med din studieskuld?

4) … värdepapperslån? - Om du har ansökt om värdepapperskredit på Avanza eller Nordnet ska dessa läggas till i Spirecta.

5) … lån från föräldrar och vänner? - om du har lånat pengar av dina föräldrar, vänner eller andra fysiska personer, lägg till dem i Spirecta.

6) … billån? - om du betalar av på ett billån så ska det också föras in.

7) … del- eller månadsbetalningar (t.ex. Klarna)? - har du handlat på kredit t.ex. hos Klarna och har månatliga delbetalningar, lägg till dessa.

8) … annan konsumtionskredit, sms-lån och dylikt? - har du tagit hopslagslån eller annan konsumtionskredit lägt till dem i Spirecta.

9) … skatteskuld? - om du t.ex. har tagit utdelning, sålt ett boende med vinst eller liknande och ännu inte betalat in skatten, då har du högst sannolikt en skuld till staten/skatteverket.

10) … inkasso eller kronofogden? - om du har skulder hos inkassobolag såsom Svea, Intrum, Kronofogden eller motsvarande, lägg till dessa skulderna också.

Frågor, kommentarer eller funderingar

Klicka gärna på “svara” för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Vi läser och svarar på majoriteten av alla kommentarer. :+1:

:arrow_right: Till nästa steg (5) i kom-igång-guiden
:arrows_counterclockwise: Tillbaka till innehållsförteckningen
:arrow_left: Föregående steg (3) i kom-igång-guiden